2013 Danıştay Sözleşmeli Personel Alımı

Yazan: Admin 3 Aralık 2012 Pazartesi 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar

2012 - 2013 Sözleşmeli danıştay personel alımı, Danıştay personel alımı 2012 hakkında bilgiler vericez.
İnönü Üniversitesi Sağlık bölümlerinde belirtilen şartlara uygun olmak kaydıyla personel alımı yapıcaktır. Sözleşmeli personel alımıdır. Yazımızın devamında detaylı bilgiler verilmiştir inceleyebilirsiniz.

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adaylar her bir unvan için 2012 yılı KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda 49 (kırk dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır...

UNVAN SAYI CİNSİYET ARANAN NİTELİKLER PUAN TÜRÜ
HEMŞİRE 40 E-K 4 yıllık sağlık yüksekokullarının hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümünden mezun olmak 2012 yılı KPSS(B)
EBE 1 E-K 4 yıllık sağlık yüksekokullannın ebelik bölü- münden mezun olmak 2012 yılı KPSS(B)
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 1 E-K 1- Mühendislik fakültelerinin fizik mühendisliği bölümünden mezun olmak.2- Radyoterapi alanmda yüksek lisans yapmış olmak.
3- En az 5 yılyataklıtedavi kurumlarının radyoterap ünitesinde çalışmış olmak.
2012 yılı KPSS(B)
TEKNİKER 1 E-K 1 – Meslek yüksekokulu teknik programlar bölümü endüstriyel elektronik programı mezunu olmak.2- Windows 7,Microsoft SQl Servis Eğitim Hastane Laboratuar PACS Bilgi Yönetim Sistem- leri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.
3- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ile iş SağlığıGüvenliğive Çevre Sağlığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
4- En az 5 yıl yatak 1 ‘ tedavi kurumlarının bilgi işlem biriminde deneyim şahta olmak.
2012 yılı KPSS(B)
SAĞLIK TEKNİKERİ 1 E-K 1- Sağlık hizmetten meslek yüksekokuluanestezi bölümünden mezun olmak.2-En az 400 adet nöroradyolojik işlemler (majör serebral vasküler) vakalara katılarak tecrübe sahibi olduğunu belirtir ve erişkin ve pediatn kalp damar cerrahisi vakalannda TOF,VSD.ASD,AV kanal defekti senning BT shunt, Glenn sfıunt, aort koarktasyonu gibi en az 700 vakanın anestezisinde ve cerrahisinde aktif olarak katılmış olmak.
3-Yetişkin bireylerde ileri yaşam desteği eğitimi ve rever sal ajanların kullanımı eğitimi sertifikasına sahip olmak.
2012 yılı KPSS{B)
DESTEK PERSONELİ 1 E-K 1- Sosyal bilimler meslek yüksek okulu halkla ilişkiler ve tamtım bölümü mezunu olmak.2- Çevre yönetimi,müşterimemnuniyet ve iş sağlığı ve güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
3- Üst düzey yönetta asistanlığı eğitimi almış olmak.
4- En az 1 yıl, yataklı tedavi kurumlannın halkla ilişkiler birimindedeneyimsahibi olmak.
2012 yılı KPSS(B)
* DESTEK PERSONELİ 1 E-K 1- Lise mezunu olmak 2- Bilgisayar isletmeni ve bilgisayarlı muhasebe sertifikalama sahip olmak. 3- En az 2 yıl, eğitim kurumlannın uzaktan eğitim sistemlen ile ilgili 2012 yılı KPSS(B)
BÜRO PERSONELİ 1 E-K 1-Bilgisayarmühendisliği bölümü mezunu olmak.2- Developıng Web Applications Using Microsoft Visual Studio sertifikasına sahip olmak.
3- Depolama sistemleri destek, kurulum uzmanı ile SPARC sunucu yüksek seviye uygulama uzmanı sertitkalarına sahip olmak.
4- En az 1 yıl, eğitim kurumlarının bilgi işlem bınminde deneyim sahibi olmak.
2012 yılı KPSS(B)
BÜRO PERSONELİ 1 E-K 1-Lise mezunu olmak2- Bilgisayar isletmeni sertifikasına sahip olmak.
3- Bilgisayar programcılığı. web tasanmı ile veritabanı uzmanlığı sertifikalanna sahip olmak.
4- ntemet programcılığı (PHP) biliyor olmak
5- En az 2 yıl, eğitim kurumlarının uzaktan eğitim sistemleri ile ilgili deneyim sahibi olmak.
2012 yılı KPSS(B)
DESTEK PERSONELİ 1 E-K 1- Lise mezunu olmak.2- En az 8 yıl, eğitim kurumlannın bilgisayar labora- tuvan destek hizmetinde deneyim sahibi olmak.
3- SPSS, ETA, MATLAB, LOGO programlannı iyi düzeyde biliyor olmak.
2012 yılı KPSS(B)


ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak

5. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. ( Bu durum, memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.) .

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde (mesai sonuna kadar), hangi pozisyona başvurduklarını belirten başvuru dilekçesi, özgeçmiş, mezuniyet belgesinin aslı veya sureti, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2012 KPSS sonuç belgesi ile inönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

(1) Yerleştirme sonuçları en geç 1 ( bir) hafta içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

(2) Sözleşmeli hemşire, ebe, sağlık fizikçisi, tekniker, sağlık teknikeri, destek personeli, büro personeli pozisyonlarına yerleştirilen adayların, sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi insan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşenlerden istenicek belgeler;

1-8 adet vesikalık fotoğraf,

2-Nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi,

3-Diplomanın aslı ve fotokopisi

4-SSK numarası (Daha önce çalışmış adaylardan talep edilmektedir)

5-Öz geçmişi

6-Mal Bildirim Beyannamesi Üniversitemiz yerleşkesindeki Garanti Bankasından açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanının fotokopisi.

(3) Süresi içinde başvuru evraklarını tamamlamayan kişiler yerleştirme haklarını kaybetmiş olacaklardır.

(4) Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır

NOT: Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya her hangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerle

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.