Lojman kirası nasıl hesaplanır 2013

Yazan: Admin 11 Ocak 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar

2013 yılı lojman kiraları nasıl hesaplanır sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. Aşağıdaki yazılmış lojman kirası hesaplama anlatımı ile sizde kendi hesaplarınızı kolayca yapabilirsiniz.


Lojman kirası, lojman su faturası hesaplama gibi bilgiler anlatılmıştır. Aşağıdan inceleyebilirsiniz.

 • 1) Kira bedelleri
 • Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için
 • 15/1/2013 tarihinden itibaren;
 • a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,30 TL/m²,
 • b) Kalorifersiz konutlarda 2,03 TL/m²,
 • c) Kaloriferli konutlarda 2,67 TL/m², kira bedeli alınır.
 • 2) Kira bedeline yapılacak ilaveler
 • Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır.
 • A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan 0,24 TL/m²,
 • B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurumlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;
 • a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,54 TL/m²,
 • b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,54 TL/m²,
 • c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,09 TL/m²,
 • ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,27 TL/m², ilave kira bedeli tahsil edilir.
 • 3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlar
 • Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda bağımsız bölümün tüketim miktarı oranında, ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda ise her bir metrekare için 15/1/2013 tarihinden itibaren 1,09 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.
 • Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/1/2013 tarihinden itibaren 0,11 TL/m² tahsil edilir.
 • 4) Kira bedellerinin hesaplanması
 • Bu Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 294 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.
 • 5) Kaldırılan hükümler
 • 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 337 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.