Humbaracı Ahmed Paşa Biyografi

Yazan: Admin 10 Nisan 2013 Çarşamba 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Fransız soylularından olup, asıl ismi Claude-aleksandre Comte de Bonnevale'dir.
1675 doğumlu olan Humbaracı Ahmed Paşa, küçük yaşlarda orduya girip, kısa zamanda kendini
göstermişti. Fakat 1704'te Fransa Kralı XIV. Louis ile arası açılınca, ordudan
ihraç edildi.

Bunun üzerine Avusturya'ya giderek, kendisi gibi Fransız olan Prens Eugen'in hizmetine
girdi ve Fransa'ya karşı savaştı. 1716'da, Osmanlıların mağlup olduğu Petervaradin
Muharebesi'ne katıldı.

Sert mizaçlı biri olduğundan kendisi gibi büyük bir asker olan Prens Eugen ile anlaşamadı.
Hapsa atıldı. Daha sonra Avusturya'dan kaçan Humbaracı Ahmed Paşa, İspanya ve Lehistan'dan
kabul görmeyince 1729'da Osmanlı imparatorluğu'na sığındı.

Bu sırada imparatorlukta barış dönemi olan Lale Devri hüküm sürmekteydi. Bu yüzden Comte
de Bonnevale, Osmanlı hükümeti nezdinde itibar görmedi. Comte de Bonnevale, Müslüman olmadan
dikkate alınmayacağını görünce din değiştirerek, Ahmed ismini aldı. Ancak onun Bonnevale'in
Müslüman olmasına hep şüpheyle bakılmıştır.

Patrona İsyanı'ndan sonra sadrazam olan Topal Osman Paşa, arka arkaya mağlup olunan Avusturya'dan
intikam alınması için orduda ıslahat yapılması taraftarı idi. Kendisine orduda ıslahat yapılması
için bir layiha sunan Comte de Bonnevale'i 1731'de İstanbul'a çağırarak, Humbaracı Ocağı'nın
başına getirdi.

İstanbul'da bulunduğu müddetçe birçok diplomatik meseleye de karışan Humbaracı Ahmed Paşa,
humbaracıların maaş alamadıkları gerekçesi ile ayaklanmaları üzerine, 1738'de Kastamonu'ya
sürüldü.Birkaç ay sonra affedilerek eski görevine döndü. Birçok konuda Osmanlı hükümetine
layihalar sundu. Ancak Osmanlı ülkesinde yaşamak artık ona zor geliyordu. Bu yüzden kaçmaya
çalıştıysa da, başaramadı. 23 Mayıs 1743'te öldü ve Galata Mevlevihanesi haziresine gömüldü.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.