Koruyucu Doku nedir ?

Yazan: Admin 10 Mayıs 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Koruyucu Doku nedir ? Bitkilerde kaç tip koruyucu doku vardır ?

Yüksek yapılı bitkileri fazla su kaybından, çeflitli çevre koflullar›ndan ya da yaralanmalardan korumak amacıyla hücrelerin farkl›laflmas› sonucu meydana gelen doku, koruyucu dokudur. Hücrelerdeki bu farkl›laflma özellikle hücre çeperlerinin kalınlaflmasıyla meydana gelir. Koruyucu doku bitkilerin difl yüzeyini örter. Tek ya da çok sıralı hücrelerden
oluflur.

Hücreleri klorofilsizdir. Koruyucu doku, içte bulunan dokuları çeflitli difl etkilere karflı korur. Kara bitkilerinde su kaybını önlemede önemli görev yapar.

Bitkilerde iki tip koruyucu doku bulunur:
a. Epidermis
b. Mantar doku (periderm)

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.