Süryanilerde İhtida Kısaca Bilgi

Yazan: Admin 10 Mayıs 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Süryaniler, İslâm fethinin başladığı ilk yıllarda, İslâm’dan önceki siyasi gelişmeler
çerçevesinde Bizans ve Sasanî yönetiminden gördükleri zulümler dolayısıyla Müslümanlara kurtarıcı gözüyle bakmışlardır 151. Ehl-i Kitap olmaları sebebiyle, özellikle Mecusî İranlılarla kıyaslandığından, bölgedeki Hıristiyanlara yapılan muamele  sıcak olmuştur.

İslâm fetihleri sayesinde bölge halkı hem zulümlerden kurtulmuş hem  de İslâmiyet’i tanıma imkanını elde etmiştir. Fetihler sırasında Müslümanlar bölge  halkını asla İslâm olmaya zorlamamıştı.


Halk kendi istek ve arzusuyla İslâmiyet’i  değerlendirmiştir. Savaşlar öncesinde, İslâmiyet hakkında duydukları güzel şeyler bazen onların İslâm’a geçmelerine yetiyordu. Müslüman fatihlerle, aynı şehri paylaşarak yaşanan bir hayat da tesirini göstermeye başlayınca, İslâm’a geçenlerin sayısında artış olmasına rağmen bu dönemde fethedilen Suriye ve Filistin bölgesinde yaşayanların  çoğunluğunu Hıristiyan ve Yahudilerin oluşturması, kitlesel bir İslâm’a geçiş hareketinin yaşanmadığının göstergesidir. Bunun yanı sıra Emeviler döneminde cizye vergisi gelirlerinin azalacağı endişesiyle pek çok insanın Müslüman olmasına engel

olunmuştu.


Bölgede İslâm hâkimiyetinin adım adım yayıldığı ilk dönemlerde özellikle Ermeniler

arasında kitlesel İslâm’a geçişler olmuştur154. Aynı durum Süryaniler için de söz konusu
olmuş mudur? Bu soruya net bir cevap vermemizi sağlayacak bilgiye sahip değiliz.
Ancak, İslâm hâkimiyetinin ilk yıllarında, bir yandan Bizans Kilisesi ile yaşanan çelişki,
diğer yandan kendi kilise hiyerarşileri içinde zaman zaman ihtilaflar yaşayan
Süryanilerin155, bu yeni dine karşı tamamen duyarsız kalmış olmaları mümkün değildir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.