Turizmin Başlıca Özellikleri nedir ?

Yazan: Admin 10 Mayıs 2013 Cuma 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Turizmin Başlıca Özellikleri nedir ?

Turizm faaliyetinin temelinde insan vardır.
* Turistin seyahat ettiği yerde para kazanma amac› yoktur.
* Seyahat edilen yerde devamlı oturmamak ve geçici bir zaman sonra devamlo
yaflanılan yere tekrar dönmek gerekir.
* Turizm, seyahat edilen yörede en az bir gece geçici konaklamayi gerektirir.
* Turizm olayının gerçekleflmesi için kiflileri seyahate yönlendiren; dinlenme,
eğlenme, merak, spor, saılık, kültür, akraba ziyareti, kongre ve seminerlere kat›lma,
kutsal saydığı yerleri ziyaret etme gibi etkenler olmalıdır.
* Turizm, bofl zamanlar› değerlendirme faaliyetidir.

* Turizm, seyahat edilen yerleri sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan etkileyen bir
özelliğe sahiptir.
* Turizm bir hizmet sektördür.
* Turizm; yol, köprü, su, kanalizasyon gibi alt yap›, tatil köyü, yat liman› gibi üst yap›
yat›r›mlar›n› gerektirir.
* Turizm, turist çeken ülkeye döviz girifli sa¤lar.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.