Türkiye’nin Jeopolitik Geçmişi

Yazan: Admin 18 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Türkiyenin Jeopolitik Geçmişi
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanýn en önemli ülkelerinden biridir. Bu özelliğini tarihin ilk çağlarından beri korumakta ve artırarak devam ettirmektedir.

Türkiye, ilk çağlarda MÖ 2. yy.ın ortalarından MS 395’e kadar Roma, 395-1453 yılları arasında Doðu
Roma (Bizans İmparatorluðu) daha sonra 1453-1922 arasında Osmanlı Devleti’nin ve son olarak da
1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik sahası olmuştur.

Jeopolitik konumda etkili olan faktörleri üç bölüme ayırabiliriz. Bunlar; değişen değişmeyen unsurlar
ve zamandır.
Anadolu’nun Asya ile Avrupa arasındaki köprü durumu, Avrupa’ya çok yaklaþan bir yarýmada oluþu
ve Boðazlarýn bulunması Anadolu’yu Orta Doðu’nun hatta dünyanın ticari ve stratejik bakımdan çok önemli bir coðrafyasý hâline getirmiþtir. Bu nedenle gerek Anadolu’da gerekse çevresinde kurulan devletler, geliþebilmek ve varlýklarýný güvenle sürdürebilmek için bu kilit noktada özellikle de Boðazlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışmalardır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.