Yavuz Sultan Selim Kimdir Hayatı Vikipedi

Yazan: Admin 16 Şubat 2015 Pazartesi 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Yavuz Sultan Selim Kimdir

1512 - 1520 yılları arasındaki sekiz yıllık saltanat, 622 yıllık Osmanlı tarihinin sadece %1,28'lik bir kısmını kapsar. Osmanlı saltanatının yüzde ikisi kadar dahi olmayan bu kısım, devlet idaresinde dev bir padişah olunca tarihin dönüm noktalarından biri olur. Osmanlı tarihi bir yana, dünya tarihini dahi şekillendirecek hale gelir.

O, Osmanlı tarihinin en kısa zamanda en fazla toprak kazandıran, Osmanlı'yı yepyeni bir kıtayla tanıştıran, Osmanlı'nın omuzlarına en mukaddes vazifeyi yükleyen ve kendinden sonra gelen bütün padişahların hayallerini süsleyen bir sultandır.

O, kendi rüyasının peşinde koşan bir idealist, fitneyi en büyük düşman gören bir devlet adamı. Orduya en hakim padişahlardan biri, Osmanlı tarihinde en kabiliyetli devlet ekibini kuran bir üstün zeka. Düşmanları, ona "zalim ve kan dökücü" dese de Osmanlılar ona büyük bir saygı ve hayranlık duyar. Adı Selim'dir, ancak kendisi bilmese de herkes onu Yavuz diye tanır ve adına Yavuz Sultan Selim Han derler.

Dünyaya gelişi ve Amasya Günleri;
Yavuz Sultan Selim, babası 2.Bayezid'in şehzadelik yıllarında vali olarak bulunduğu Amasya'dan 1470 tarihinde dünyaya gelir. Annesi Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Gülbahar Sultan'dır.

Çocukluğu dağların adeta birbirine sarılmak istercesine bir araya geldiği ve ortasından da Yeşilırmak'ın aktığı bu alımlı şehzadeler şehrinde geçer. Amasya sarayında diğer kardeşleri gibi daha küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim görür. Çocukluğunda zekası ve kabiliyetleri görüldüğünden 2. Bayezid bu en küçük oğlu için hususi hocalar tayin eder.

Amasya o yıllarda "medreseler şehri", bir "talebe şehri" olduğundan iyi bir eğitim alması için büyük bir fırsat bulur ve bunu en iyi şekilde değerlendirir. Dağların orta yerindeki Amasya, hanedan azası misafirlerini adeta o engelleri aşıp geçmeleri için kamçılar. O yıllardaki eğitiminin neticesinde kitap okuma alışkanlığı kazanır ve ömrünün sonuna kadar kitaplara, kütüphanelere ve okumaya olan sevgisi hiç tükenmez. Osmanlı tarihinin en çok okuyan padişahlarından biri olur.

On yaşlarındayken kendisini en çok etkileyen olay, başkente gitmesidir. Ağabeyleriyle birlikte sünnet merasimi için dedesi Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'a çağrılır. Beş ağabeyi ve bir amcaoğlu ile Amasya'dan İstanbul'a gelir. Bu İstanbul'a ve Topkapı Sarayı'na ilk gelişidir. Amasya'ya göre devasa kalan bu şehir çocuk zihninde yer eder. Amasya'nın ortasından bir nehir, bu şehrin ise bir deniz geçmektedir. Amasya, dağların orta yerinde kurulmuştur. Bu şehir ise yedi tepenin üzerinde.

Fatih ile Yavuz Karşılaşıyor..
İstanbul'da diğer ağabeyleriyle birlikte dedelerinin huzuruna çıkar. Sonra hepsi sarayda sünnet edilir. İstanbul'da torunlarıyla olmaktan mutlu olan Fatih, onlarla yakından ilgilenir. Bir defasında kendisini mi yoksa babalarını mı daha çok sevdiklerini sorar. Sadece Şehzade Ahmed, babasını daha çok sevdiğini ifade eder. Selim ise farklı düşünmektedir. Dedesini, babasından daha çok sevdiğini söyler.

Fatih, cin gibi bu küçük şehzadeyi çok sever ve defalarca dizine oturtarak onunla sohbet eder. Dedesi on yaşındaki şehzadenin gözünde büyük bir yerdedir. Çocukluğunda onu tanımış olması hayatını tamamen değiştirecektir. Seneler sonra padişahlığı sırasında kendisine Fatih Sultan Mehmed'in bir resmi gösterildiğinde, resmi beğenmeyecek ve "Merhum Sultan Mehmed hazretlerini tasvir etmek istemiş, ama benzetememiş. Merhum, bizi çocukluğumuzda mübarek dizleri üstüne almışlardır. Yüzünün şekli hayalimdedir. Doğan burunlu idiler, bu ressam tam olarak benzetememiş." diyecektir. Bu Fatih'le Yavuz'un ilk ve son karşılaşmalarıdır. Şehzade Amasya yoluna düşer. Bir sene sonra Fatih'de sefer yolunda vefat eder.

Sünnet olan Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi o senelerde adettir. Ancak diğer kardeşlerine sancaklar verildiği halde Selim en küçük olduğundan babasının yanına yollanır. Şehzade Selim, Amasya'da kendisine verilecek sancağı beklemeye başladığı dönemde, dedesinin vefat haberi gelir. Babası tahta çıkar. Annesiyle İstanbul'a gelen Selim, on yedi yaşına gelince sancakbeyi olarak dedesi Fatih Sultan Mehmed'in fethettiği Trabzon'a gönderilir. Annesi Ayşe Sultan'la Trabzon'da yaklaşık 24 sene kalacaktır. Şehzade Selim, Trabzon'un ikinci ve son şehzadesidir.

Trabzon Hayatı;
Trabzon'daki uzun yılları, ona ileride kısa sürecek saltanatı için büyük tecrübeler kazandırır. Yanında bulunan hocası Halimi Çelebi'den çok şey öğrenir. İdarecilik yaptığı Trabzon'da sahilleri vuran dalgalarıyla Karadeniz gibi hırçın, bir Karadenizli gibi tez canlı ve sert bir karakter kazanır.

Osmanlı topraklarına katılan en son Anadolu şehridir Trabzon. O yıllarda Karadeniz'in Kafkasya sahillerine yerleşen ve sık sık şehri tehdit eden Gürcü korsanlardan Trabzon çok çekmektedir. Genç şehzade, Trabzon'a atandıktan sonra şehrinde bu tür bir saldırıya sabır göstermez ve Gürcülerin üzerine yürür. Ayrıca sınırda çeşitli askeri faaliyetlerde bulunur.

Gürcü kralı üzerine yaptığı bir sefer büyük başarı kazanır. Artık Gürcüler bir daha Trabzon'a korsanlık için inmeye cesaret edemez. Kendilerini çok başarılı askerler olarak gören Hristiyan Çerkezlerle de mücadele eden şehzade, kimin daha başarılı olduğunu Çerkez vilayetlerine gösterir. Şehzade Selim'in adı duyulmaya ve asker arasında şöhreti artmaya başlamıştır.

Şehzade, İran kuvvetleri ile de mücadelelere girişmektedir. Sultan 2. Bayezid, ele avuca sığmayan şehzadesini başarısından dolayı takdir etmekle birlikte, Şah İsmail'e karşı giriştiği hareketlerinden de rahatsızdır. Küçük oğlunu "sınır komşusu devletlerle düşmanlığı çoğaltmaması" için ikaz eder. Oysa Şehzade Selim'in, büyün dikkati Anadolu'yu tehdit eden Şah İsmail'in üzerindedir. Sürekli Şah İsmail'i takip ettirmekte ve aldığı istihbaratı İstanbul'a rapor etmektedir. Bu raporlar üzerine babası kendisinden Safevilere karşı tedbirler almasını isteyince Trabzon'un güney taraflarında askeri hareketta bulunarak Erzurum'a kadar olan bölgeyi emniyet altına alır. Ardından Erzincan'a yürür. Şah İsmail, 12.000 kişilik yeni bir orduyu Erzincan'a yollayınca Şehzade Selim bu kuvvetleri kendisininde bizzat savaştığı bir harekatla tamamen dağıtır. Şah İsmail'in zulmünden dolayı Akkoyunlu topraklarından kaçmak zorunda kalan halkı Trabzon'a yerleştirir.

Şah İsmail, küçük bir sancaktaki Osmanlı şehzadesinin yaptıklarından rahatsızdır ve Trabzon'u vurmayı düşünür, şehre ulaşımın zorluğundan olsa gerek son anda fikir değiştirip Kahramanmaraş taraflarındaki Dulkadiroğlulları üzerine sefere gider. Ordusunun ağır toplarını Erzincan'a toprağa gömdürmüştür. Kurduğu istihbarat ağıyla olan bitenden haberdar olan Şehzade Selim, Erzincan'a girerek Şah İsmail'in toplarını ele geçirir. Artık Anadolu'da küçük bir şehrin gözü pek şehzadenin, İranlılara karşı yaptığı büyük işler konuşulmaktadır.

Şah İsmail, Anadolu için tehdidini artırmakta, fitne çıkarmak için propaganda yapmaktadır. Durumun kötüye gittiğini anlayan şehzade Selim, Anadolu'ya haberciler gönderip Gürcüler üzerine sefere çıkacağını savaşmak isteyen gençlerin Trabzon'a gelmesini ister. Şehre binlerce genç savaşçı gelir. Yapılan sefer çok başarılı geçer. Gelenler aldıkları ganimetten memnun kalır. Şehzade Selim, ganimetlerin hazine için ayrılacak kısmını dahi bu fedakar askerlere dağıtır. Trabzon'daki askeri sistemi düzenler. Askerler padişahtan görmediklerini şehzadeden görünce Şehzade Selim'e daha da bir bağlanır.  Zaten şehzadeliğinde de padişahlığında da kendinden hem çok korkan hemde ölümüne bağlı olan bir orduyu yanında hep hazır bulur.

1494'te ilerde Kanuni olarak bütün dünyaya nam salacak olan Şehzade Süleyman dünyaya gelir. Şehzade Selim'in kendinden sonra hayatta kalacak olan tek şehzade Süleyman olacaktır. Trabzon'da bir oğlu bir kızı daha olsa da Şehzade Selim ve Kamerşah Sultan, bebek yaşta vefat edecektir.

Şehzade Selim'in hedefleri için ekonomik imkanlara ihtiyacı vardı. Oysa dağlar ile deniz arasına sıkışmış küçük Trabzon'un gelirleri oldukça sınırlıydı. İstanbul'dan şehri için defalarca para istedi, borç para bulmaları için Bursa'ya adamlar yolladı.

Trabzon'da ilen İran'daki Şah İsmail'in faaliyetlerini sürekli takip ediyordu. Anadolu'da onun yüzünden büyük bir kargaşa meydana gelmiş. İç ve Kuzey Anadolu, bundan çok fazla etkilenmiştir. Babasının ilerleyen yaşıyla bu tehditleri bertaraf edemediği gören şehzade, bu konumuyla elinden çok fazla bir iş gelmeyeceğini düşünerek padişah olmayı düşündü. Oysa taht için Amasya'daki büyük ağabeyi Ahmed'in adı geçiyordu.

Trabzon'da iken düzenlediği askeri faaliyetleri kısa zamanda yeniçeriler arasında şöhretinin yayılmasını sağlamıştı. Yeniçeriler, Şehzade Selim padişah olursa yeniden seferlere çıkılacağını, Anadolu'yu zorda bırakan Safevi tehdidinin ancak onun sayesinde bertaraf edilebileceğini konuşuyordu. Vezirlerin kanaati ise Şehzade Ahmed'in padişah olmasıydı.

Padişah ve Şehzade karşı karşıya;
Şehzade Selim, kendi padişahlığı konusunda ne düşünüldüğünü öğrenmek için evvela merkeze daha yakın bir sancak istedi. Sancak yakınlığı aynı zamanda tahta çıkmak için bir avantaj olduğundan genellikle büyük şehzadelere bu avantaj tanınırdı. Şehzade Ahmed, kardeşinin isteğinin yerine getirilmemesini istiyor bunun için de çaba harcıyordu. Sonunda Şehzade Selim'in talebi reddedildi.

Şehzade bu sefer oğlu Süleyman için sancak talebinde bulundu. Gelen cevapta Şehzade Süleyman için küçük kasabalardan biri teklif edilince Şehzade Selim bu yazıya çok sert bir cevap verdi. Söylenen yerlerin Şah İsmail yüzünden boşalmış bölgeler olduğunu, padişahın kendisine kızgın olma sebebinin onun emri olmadan sınır boylarında kaleler fethetmesi ve Şah İsmail ile mücadele etmesi ise maksadının sınırları genişletmek değil, Müslümanların muhafaza etmek olduğunu yazdı. Şehzade Süleyman'a ise kendi sancağına yakın Şebinkarahisar'ı istedi.

Safeviler ve Gürcüler sürekli olarak padişaha Şehzade Selim'i şikayet ediyordu. 2. Bayezid da bu durumdan rahatsızdı ve dostluk yanlısıydı. Şehzade Selim'in babasıyla ilişkisi kopma noktasına geldi. Şehzade Ahmed de devreye girmiş, yeğeni Şehzade Süleyman'a Şebinkarahisar'ın verilmemesi için babasına baskı yapıyordu. Şehzade Ahmed ile Şehzade Selim arasında zaten bir rekabet varken bu hadise her şeye tuz biber oldu. Şehzade Ahmed'in padişah olduğu zaman hayatta kalma ihtimalinin bulunmadığını anlayan Şehzade Selim, padişah olmak zorunda kaldığının farkındaydı.

Sultan 2. Bayezid, Şehzade Süleyman'a Kırım'daki Kefe'yi verdi, Şehzade Ahmed'in oğlu Sehzade Murad'a da Bolu'yu. Tam da bu dönemde İstanbul'da büyük bir deprem oldu. 1509'daki bu deprem o kadar yıkıcı oldu ki "Kıyamet-i Suğra/Küçük Kıyamet" diye bilindi. Padişah artık İstanbul'da oturamaz hale gelip Edirne'ye gitmek zorunda kalmıştır. Bu zelzele, halkı ve askeri karamsar bir havaya soktu. Padişahın çok yaşlandığı, hastalığının ilerlediği devleti hakkıyla idare edemediği, Şehzade Selim'in padişah olması gerektiği konuşulur oldu. Bu arada Şehzade Ahmed ve Selim dışında şehzade Korkut da harekete geçti.....

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.