Adsense'den Gelen Mail nedir?

Yazan: Admin 5 Mart 2015 Perşembe 0 yorum
Bir çok kullanıcıya bu mail gelmiş ancak neyin ne olduğunu bilmeyenler oldukça tedirgin olmuşlar. Tedirgin olmalarının sebebi ise bu mesajdan önce herhangi bir mailin gelmemesi. Yani şöyle ki Adsense yanlışlıkla bazı kullanıcılara mail atıyor bunu düzeltmek için ise bu aşağıdaki maili tüm kullanıcılarına yolluyor. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir.

Dear Publisher

Google recently sent you an email in English from publisher-policy-no-reply@google.com, with the subject of "policy breach notice," regarding personally identifiable information.

The message was sent in error; we would like to convey our sincerest apologies for the alarm that this must have caused you and your colleagues.

You do not need to take specific action on this erroneous message however, due to the dynamic nature of publisher monetization we encourage you to periodically review our resources regarding PII.

As you know, our policies prohibit partners from sending us data that could be recognized or used by our systems as personally identifiable information. When we learn of violations, we notify the publisher and take swift action.

We know that you take user data and our program policies very seriously, and this message must have caught you off guard. For more information about the specific policies that govern passing PII to Google, and tips for continuing to keep your account compliant, please visit our help center.

Thank you,
Devamını Oku..

Yavuz Sultan Selim Kimdir Hayatı Vikipedi

Yazan: Admin 16 Şubat 2015 Pazartesi 0 yorum
Yavuz Sultan Selim Kimdir

1512 - 1520 yılları arasındaki sekiz yıllık saltanat, 622 yıllık Osmanlı tarihinin sadece %1,28'lik bir kısmını kapsar. Osmanlı saltanatının yüzde ikisi kadar dahi olmayan bu kısım, devlet idaresinde dev bir padişah olunca tarihin dönüm noktalarından biri olur. Osmanlı tarihi bir yana, dünya tarihini dahi şekillendirecek hale gelir.

O, Osmanlı tarihinin en kısa zamanda en fazla toprak kazandıran, Osmanlı'yı yepyeni bir kıtayla tanıştıran, Osmanlı'nın omuzlarına en mukaddes vazifeyi yükleyen ve kendinden sonra gelen bütün padişahların hayallerini süsleyen bir sultandır.

O, kendi rüyasının peşinde koşan bir idealist, fitneyi en büyük düşman gören bir devlet adamı. Orduya en hakim padişahlardan biri, Osmanlı tarihinde en kabiliyetli devlet ekibini kuran bir üstün zeka. Düşmanları, ona "zalim ve kan dökücü" dese de Osmanlılar ona büyük bir saygı ve hayranlık duyar. Adı Selim'dir, ancak kendisi bilmese de herkes onu Yavuz diye tanır ve adına Yavuz Sultan Selim Han derler.

Dünyaya gelişi ve Amasya Günleri;
Yavuz Sultan Selim, babası 2.Bayezid'in şehzadelik yıllarında vali olarak bulunduğu Amasya'dan 1470 tarihinde dünyaya gelir. Annesi Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in kızı Ayşe Gülbahar Sultan'dır.

Çocukluğu dağların adeta birbirine sarılmak istercesine bir araya geldiği ve ortasından da Yeşilırmak'ın aktığı bu alımlı şehzadeler şehrinde geçer. Amasya sarayında diğer kardeşleri gibi daha küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim görür. Çocukluğunda zekası ve kabiliyetleri görüldüğünden 2. Bayezid bu en küçük oğlu için hususi hocalar tayin eder.

Amasya o yıllarda "medreseler şehri", bir "talebe şehri" olduğundan iyi bir eğitim alması için büyük bir fırsat bulur ve bunu en iyi şekilde değerlendirir. Dağların orta yerindeki Amasya, hanedan azası misafirlerini adeta o engelleri aşıp geçmeleri için kamçılar. O yıllardaki eğitiminin neticesinde kitap okuma alışkanlığı kazanır ve ömrünün sonuna kadar kitaplara, kütüphanelere ve okumaya olan sevgisi hiç tükenmez. Osmanlı tarihinin en çok okuyan padişahlarından biri olur.

On yaşlarındayken kendisini en çok etkileyen olay, başkente gitmesidir. Ağabeyleriyle birlikte sünnet merasimi için dedesi Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'a çağrılır. Beş ağabeyi ve bir amcaoğlu ile Amasya'dan İstanbul'a gelir. Bu İstanbul'a ve Topkapı Sarayı'na ilk gelişidir. Amasya'ya göre devasa kalan bu şehir çocuk zihninde yer eder. Amasya'nın ortasından bir nehir, bu şehrin ise bir deniz geçmektedir. Amasya, dağların orta yerinde kurulmuştur. Bu şehir ise yedi tepenin üzerinde.

Fatih ile Yavuz Karşılaşıyor..
İstanbul'da diğer ağabeyleriyle birlikte dedelerinin huzuruna çıkar. Sonra hepsi sarayda sünnet edilir. İstanbul'da torunlarıyla olmaktan mutlu olan Fatih, onlarla yakından ilgilenir. Bir defasında kendisini mi yoksa babalarını mı daha çok sevdiklerini sorar. Sadece Şehzade Ahmed, babasını daha çok sevdiğini ifade eder. Selim ise farklı düşünmektedir. Dedesini, babasından daha çok sevdiğini söyler.

Fatih, cin gibi bu küçük şehzadeyi çok sever ve defalarca dizine oturtarak onunla sohbet eder. Dedesi on yaşındaki şehzadenin gözünde büyük bir yerdedir. Çocukluğunda onu tanımış olması hayatını tamamen değiştirecektir. Seneler sonra padişahlığı sırasında kendisine Fatih Sultan Mehmed'in bir resmi gösterildiğinde, resmi beğenmeyecek ve "Merhum Sultan Mehmed hazretlerini tasvir etmek istemiş, ama benzetememiş. Merhum, bizi çocukluğumuzda mübarek dizleri üstüne almışlardır. Yüzünün şekli hayalimdedir. Doğan burunlu idiler, bu ressam tam olarak benzetememiş." diyecektir. Bu Fatih'le Yavuz'un ilk ve son karşılaşmalarıdır. Şehzade Amasya yoluna düşer. Bir sene sonra Fatih'de sefer yolunda vefat eder.

Sünnet olan Şehzadelerin sancaklara vali olarak gönderilmesi o senelerde adettir. Ancak diğer kardeşlerine sancaklar verildiği halde Selim en küçük olduğundan babasının yanına yollanır. Şehzade Selim, Amasya'da kendisine verilecek sancağı beklemeye başladığı dönemde, dedesinin vefat haberi gelir. Babası tahta çıkar. Annesiyle İstanbul'a gelen Selim, on yedi yaşına gelince sancakbeyi olarak dedesi Fatih Sultan Mehmed'in fethettiği Trabzon'a gönderilir. Annesi Ayşe Sultan'la Trabzon'da yaklaşık 24 sene kalacaktır. Şehzade Selim, Trabzon'un ikinci ve son şehzadesidir.

Trabzon Hayatı;
Trabzon'daki uzun yılları, ona ileride kısa sürecek saltanatı için büyük tecrübeler kazandırır. Yanında bulunan hocası Halimi Çelebi'den çok şey öğrenir. İdarecilik yaptığı Trabzon'da sahilleri vuran dalgalarıyla Karadeniz gibi hırçın, bir Karadenizli gibi tez canlı ve sert bir karakter kazanır.

Osmanlı topraklarına katılan en son Anadolu şehridir Trabzon. O yıllarda Karadeniz'in Kafkasya sahillerine yerleşen ve sık sık şehri tehdit eden Gürcü korsanlardan Trabzon çok çekmektedir. Genç şehzade, Trabzon'a atandıktan sonra şehrinde bu tür bir saldırıya sabır göstermez ve Gürcülerin üzerine yürür. Ayrıca sınırda çeşitli askeri faaliyetlerde bulunur.

Gürcü kralı üzerine yaptığı bir sefer büyük başarı kazanır. Artık Gürcüler bir daha Trabzon'a korsanlık için inmeye cesaret edemez. Kendilerini çok başarılı askerler olarak gören Hristiyan Çerkezlerle de mücadele eden şehzade, kimin daha başarılı olduğunu Çerkez vilayetlerine gösterir. Şehzade Selim'in adı duyulmaya ve asker arasında şöhreti artmaya başlamıştır.

Şehzade, İran kuvvetleri ile de mücadelelere girişmektedir. Sultan 2. Bayezid, ele avuca sığmayan şehzadesini başarısından dolayı takdir etmekle birlikte, Şah İsmail'e karşı giriştiği hareketlerinden de rahatsızdır. Küçük oğlunu "sınır komşusu devletlerle düşmanlığı çoğaltmaması" için ikaz eder. Oysa Şehzade Selim'in, büyün dikkati Anadolu'yu tehdit eden Şah İsmail'in üzerindedir. Sürekli Şah İsmail'i takip ettirmekte ve aldığı istihbaratı İstanbul'a rapor etmektedir. Bu raporlar üzerine babası kendisinden Safevilere karşı tedbirler almasını isteyince Trabzon'un güney taraflarında askeri hareketta bulunarak Erzurum'a kadar olan bölgeyi emniyet altına alır. Ardından Erzincan'a yürür. Şah İsmail, 12.000 kişilik yeni bir orduyu Erzincan'a yollayınca Şehzade Selim bu kuvvetleri kendisininde bizzat savaştığı bir harekatla tamamen dağıtır. Şah İsmail'in zulmünden dolayı Akkoyunlu topraklarından kaçmak zorunda kalan halkı Trabzon'a yerleştirir.

Şah İsmail, küçük bir sancaktaki Osmanlı şehzadesinin yaptıklarından rahatsızdır ve Trabzon'u vurmayı düşünür, şehre ulaşımın zorluğundan olsa gerek son anda fikir değiştirip Kahramanmaraş taraflarındaki Dulkadiroğlulları üzerine sefere gider. Ordusunun ağır toplarını Erzincan'a toprağa gömdürmüştür. Kurduğu istihbarat ağıyla olan bitenden haberdar olan Şehzade Selim, Erzincan'a girerek Şah İsmail'in toplarını ele geçirir. Artık Anadolu'da küçük bir şehrin gözü pek şehzadenin, İranlılara karşı yaptığı büyük işler konuşulmaktadır.

Şah İsmail, Anadolu için tehdidini artırmakta, fitne çıkarmak için propaganda yapmaktadır. Durumun kötüye gittiğini anlayan şehzade Selim, Anadolu'ya haberciler gönderip Gürcüler üzerine sefere çıkacağını savaşmak isteyen gençlerin Trabzon'a gelmesini ister. Şehre binlerce genç savaşçı gelir. Yapılan sefer çok başarılı geçer. Gelenler aldıkları ganimetten memnun kalır. Şehzade Selim, ganimetlerin hazine için ayrılacak kısmını dahi bu fedakar askerlere dağıtır. Trabzon'daki askeri sistemi düzenler. Askerler padişahtan görmediklerini şehzadeden görünce Şehzade Selim'e daha da bir bağlanır.  Zaten şehzadeliğinde de padişahlığında da kendinden hem çok korkan hemde ölümüne bağlı olan bir orduyu yanında hep hazır bulur.

1494'te ilerde Kanuni olarak bütün dünyaya nam salacak olan Şehzade Süleyman dünyaya gelir. Şehzade Selim'in kendinden sonra hayatta kalacak olan tek şehzade Süleyman olacaktır. Trabzon'da bir oğlu bir kızı daha olsa da Şehzade Selim ve Kamerşah Sultan, bebek yaşta vefat edecektir.

Şehzade Selim'in hedefleri için ekonomik imkanlara ihtiyacı vardı. Oysa dağlar ile deniz arasına sıkışmış küçük Trabzon'un gelirleri oldukça sınırlıydı. İstanbul'dan şehri için defalarca para istedi, borç para bulmaları için Bursa'ya adamlar yolladı.

Trabzon'da ilen İran'daki Şah İsmail'in faaliyetlerini sürekli takip ediyordu. Anadolu'da onun yüzünden büyük bir kargaşa meydana gelmiş. İç ve Kuzey Anadolu, bundan çok fazla etkilenmiştir. Babasının ilerleyen yaşıyla bu tehditleri bertaraf edemediği gören şehzade, bu konumuyla elinden çok fazla bir iş gelmeyeceğini düşünerek padişah olmayı düşündü. Oysa taht için Amasya'daki büyük ağabeyi Ahmed'in adı geçiyordu.

Trabzon'da iken düzenlediği askeri faaliyetleri kısa zamanda yeniçeriler arasında şöhretinin yayılmasını sağlamıştı. Yeniçeriler, Şehzade Selim padişah olursa yeniden seferlere çıkılacağını, Anadolu'yu zorda bırakan Safevi tehdidinin ancak onun sayesinde bertaraf edilebileceğini konuşuyordu. Vezirlerin kanaati ise Şehzade Ahmed'in padişah olmasıydı.

Padişah ve Şehzade karşı karşıya;
Şehzade Selim, kendi padişahlığı konusunda ne düşünüldüğünü öğrenmek için evvela merkeze daha yakın bir sancak istedi. Sancak yakınlığı aynı zamanda tahta çıkmak için bir avantaj olduğundan genellikle büyük şehzadelere bu avantaj tanınırdı. Şehzade Ahmed, kardeşinin isteğinin yerine getirilmemesini istiyor bunun için de çaba harcıyordu. Sonunda Şehzade Selim'in talebi reddedildi.

Şehzade bu sefer oğlu Süleyman için sancak talebinde bulundu. Gelen cevapta Şehzade Süleyman için küçük kasabalardan biri teklif edilince Şehzade Selim bu yazıya çok sert bir cevap verdi. Söylenen yerlerin Şah İsmail yüzünden boşalmış bölgeler olduğunu, padişahın kendisine kızgın olma sebebinin onun emri olmadan sınır boylarında kaleler fethetmesi ve Şah İsmail ile mücadele etmesi ise maksadının sınırları genişletmek değil, Müslümanların muhafaza etmek olduğunu yazdı. Şehzade Süleyman'a ise kendi sancağına yakın Şebinkarahisar'ı istedi.

Safeviler ve Gürcüler sürekli olarak padişaha Şehzade Selim'i şikayet ediyordu. 2. Bayezid da bu durumdan rahatsızdı ve dostluk yanlısıydı. Şehzade Selim'in babasıyla ilişkisi kopma noktasına geldi. Şehzade Ahmed de devreye girmiş, yeğeni Şehzade Süleyman'a Şebinkarahisar'ın verilmemesi için babasına baskı yapıyordu. Şehzade Ahmed ile Şehzade Selim arasında zaten bir rekabet varken bu hadise her şeye tuz biber oldu. Şehzade Ahmed'in padişah olduğu zaman hayatta kalma ihtimalinin bulunmadığını anlayan Şehzade Selim, padişah olmak zorunda kaldığının farkındaydı.

Sultan 2. Bayezid, Şehzade Süleyman'a Kırım'daki Kefe'yi verdi, Şehzade Ahmed'in oğlu Sehzade Murad'a da Bolu'yu. Tam da bu dönemde İstanbul'da büyük bir deprem oldu. 1509'daki bu deprem o kadar yıkıcı oldu ki "Kıyamet-i Suğra/Küçük Kıyamet" diye bilindi. Padişah artık İstanbul'da oturamaz hale gelip Edirne'ye gitmek zorunda kalmıştır. Bu zelzele, halkı ve askeri karamsar bir havaya soktu. Padişahın çok yaşlandığı, hastalığının ilerlediği devleti hakkıyla idare edemediği, Şehzade Selim'in padişah olması gerektiği konuşulur oldu. Bu arada Şehzade Ahmed ve Selim dışında şehzade Korkut da harekete geçti.....
Devamını Oku..

Jamal Hammadi kimdir? Vikipedi

Yazan: Admin 0 yorum
Jamal Hammadi kimdir?
Geçtiğimiz günlerde Elidor reklamı için Türkiye'ye gelen ünlü saç stilisti Jamal Hammadi, 11 Nisan tarihinde yayınlanacak olan Medcezir dizisine konuk oluyor. Jamal, ilk defa bir yapımda oynayacak bu yapım ise bir Türk dizisi olacak. Son zamanların popüler dizilerinden birisi olan Medcezir'e konuk oyuncu olarak gelen Jamal Hammadi kimdir diye merak edenler için konumuzda biyografisine yer veriyoruz.

Jamal Hammadi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Elidor reklamı için Türkiye'ye gelmiştir ve bu reklamları ile kısa sürede herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Yapımcılarda fark edecek ki Jamal'ın bu kazandığı sempatiyi değerlendirmek istemişler belli ki. Jamal Hammadi, Meg Ryan ve Sharon Stone gibi dünyaca ünlü kişilerin saç stilistidir ve bu konuda profesyoneldir.

Jamal Hammad, 2004 senesinde saçları nemlendiren ve tekrardan parlaklığını sağlayan doğal bir saç bakım ürünü üretmiş ve piyasaya sunmuştur. Hayatından bahsedecek olursak 1950 senelerinde Paris'ten Los Angeles'e taşınmıştır. Eğitimini Odile Gilbert'ten almıştır ve bu bir kaç yıl sürmüştür. Jamal Hammadi hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır bulabildiğimizi sizlere sunduk.
Ayrıca şunu da belirtmek isterim Jamal Hammadi, Medcezir dizisinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya ile reklam filmi çekmiştir.
Devamını Oku..

BİM Exper T7Q Tablet Özellikleri ve Fiyatı - 6 Şubat 2015

Yazan: Admin 1 Şubat 2015 Pazar 0 yorum
BİM marketler zincirine 6 Şubat 2015 Cuma günü gelecek olan aktüel ürünlerinden biriside Exper markalı T7Q Tablettir. Tablet ihtiyacı olan var ise 6 Şubat 2015 tarihinde BİM'e giderek tablet'i satın alabilirler. Exper T7Q tablet'i alacak kişiler için sayfamızda BİM Exper T7Q Tablet Özellikleri ve Fiyatına yer veriyoruz.

BİM Exper T7Q Tablet Özellikleri
Micro Usb
Micro sd kart okuyucu
Kulaklık
Mikrafon
Hdmi çıkışı
Quad Core 1.2 GHZ
Android 4.4 İşletim Sistemi
1GB Bellek
8GB Depolama
7'' ( 1024*600 ) IPS Ekran
8 Core Grafik İşlemci
32 GB'a kadar artırılabilir Mikro SD desteği
Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11 b/g/n
3000mAh Batarya
Ön ve Arka Kamera
G-Sensör, Hareket Sensör
Fiyatı: 179,00 TL
Devamını Oku..

Jason Statham Kimdir ? Biyografi - Vikipedi

Yazan: Admin 18 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Jason Statham Kimdir?
Jason Statham bir çok aksiyon filmi ile karşımıza çıkmıştır ve filmleri genelde güzel olmaktadır. Jason Statham iyi oyunculuğu ile bu filmlerde en iyi şekilde oyunculuk yapmıştır bu oyunculuğu sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Jason Statham kimdir, hangi filmlerde oynadı, nereli ve kaç doğumlu gibi bilgileri sayfamızda sizlerle paylaştık

Birçok yabancı filmden tanıdığınız ünlü aktör kim diye merak edenler olabilir. Bizde sizler için Jason Statham hakkında bilgiler vericez.

Ünlü aktörün filmleri gerçekten çok güzel ve heyecanlı oluyor. Genelde macera filmlerinde oynuyor galiba.

Oynadığı Filmler;
- Banka İşi
- Colleteral
- Transporter 2
- Transporter 3
- Death Race
ve birçok yapımda oyunculuk yapmıştır. Yukarıdaki saydıklarımız oynadığı filmlerin bazılarıdır.

Jason Statham Kimdir ?
12 Eylül 1967 Londra, İngiltere doğumludur. Aksiyon ve dövüş sanatçısı oyuncusudur. Dalış branşında kendini geliştirmiştir. Ailenin ikinci çocuğudur. Dalgıçlık konusunda dünya 12.si olmuştur.
Britanya ulusal dalgıçlığının üyesidir

Statham modellikte yapmıştır. 1998 yılının hit filmleri olan Lock, Stock and Two Smoking Barrelsla filmlerinde yer alır. Film eleştirmenler ve halktan olumlu tepkiler alır. Statham bu hit filmlerin tutulmasından sonra birçok filmde rol almıştır ve yükselişe geçmiş bir aktördür.
Devamını Oku..

Avea sınırsız internet paketi nasıl yapılır 2015

Yazan: Admin 0 yorum
Avea sınırsız internet paketi 2015
Avea hattına sahip olanlar için sınırsız internet paketlerini aşağıda paylaştık. Son yıllarda hat operatörleri birbirleri ile rekabet içerisinde oldukları için çeşitli internet paketlerini piyasaya çıkartıyorlar. Avea 2015 sınırsız internet paketlerini kullanmak isteyenler için aşağıda sınırsız internet ve sınırsız sosyal paket tarifelerinin nasıl yapılacağını açıkladık.

Sınırsız İnternet Paketi 2015
Paket Bilgisi
- Paket Ücreti: 22 TL (KDV ve ÖİV dahildir)
- Kayıt için 3G SINIRSIZ yazıp 5555e SMS gönderebilirsiniz.


Avea Sınırsız Sosyal Paket 2015
Paket
Facebook ve Twitter Yönü
Kullanım Hakkı
Tüm İnternet Kullanım
Hakkı
Fiyatı Satın Almak İçin
Sınırsız Sosyal Paket SINIRSIZ 25 MB 6,00 TL SINIRSIZ SOSYAL -> 5555
Devamını Oku..

Serap Ezgü Kimdir ? Biyografi - Vikipedi

Yazan: Admin 0 yorum
Serap Ezgü Kimdir 
Serap Ezgü şimdiye kadar televizyon ekranlarında bir çok program sunuculuğu yapmıştır. Çok eskilerden TGRT ekranlarında program sunuyordu ve kariyerinde başarıyı sağlayınca farklı kanallara geçiş yaparak kariyerinde yükseldi. Serap Ezgü kimdir, kaç doğumludur gibi bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2013 Yılında Fox TV'de yeni programı başlamıştır. Eskilerden de TGRT kanalında program sunuyordu hatırlayanlar olabilir. Bizde sizlere Serap Ezgü hakkında kısa bilgiler vericez.

Serap Ezgü Kimdir ?
15 Haziran 1965 Doğumludur. 1987 yılında ilk evliliğiniz yapmıştır. Kocasının ismi Sümer Ezgü'dür. Bu evliliği ile bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Serap Ezgü hakkında internette pek bir bilgi bulunmamaktadır. Bulabildiğimiz bilgiyi sizlere aktarmaya çalıştık.Serap Ezgü'nün kızının adı Ceren'dir.
Serap Ezgü hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümünden yazabilirsiniz.
Devamını Oku..

Kanal 5 Frekansı 2015

Yazan: Admin 0 yorum
Kanal 5 Uydu Frekansı 2015

Kanal listenize Kanal 5'i eklemek istiyorsanız sizler için aşağıda paylaştığımız kanal frekans numaraları ile bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu frekans kodlarını kanal arama kısmından aratmanız gerekmektedir. Eğer işlemleri eksiksiz yaparsanız Kanal 5 kanal listenize eklenecektir.

Kanal 5 uydu frekansı hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak bizlere yazabilirsiniz.

Frekans Ayarları;
TÜRKSAT 3A 
Batı 11592 
Yatay Vertical S: R 27500 
Fec: 3/4 frekansı

Frekanslar hakkında sormak istediğiniz soruları sitemizin yorum kutusu bölümünden yorum olarak bizlere gönderebilirsiniz. 


Uydu Frekansları
Turksat 3A : 11594 V 25000 2/3
Platformlar
D-Smart : 252. Kanal
Digiturk :
Kablo Yayın Frekansı
Kablo Tv :
TeleDunya :
ADSL ile IP TV
Tivibu :
IPTV :
Devamını Oku..

2015 Evlere mandal işi veren firmalar

Yazan: Admin 20 yorum
Evde mandal işi 2015
2015 yılında evde mandal işi yaparak para kazanmak ve aile bütçenize katkı sağlamak istiyorsanız tam yerindesiniz. Bir çok şehirde bulunan evlere ek iş veren firmalar bu tarz evlerde iş yapan kişileri aramaktadırlar.

2015 yılında evinizde mandal işi yaparak ek gelir, aile bütçenize katkı ve ek iş yapmış olursunuz. Evde mandal işini aileniz, arkadaşlarınız ya da oluşturduğunuz iş ekibiniz ile gerçekleştirebilirsiniz. Peki evde mandal işini nasıl yapabiliriz nasıl iş alabiliriz diyorsanız biz iş veren firma değiliz ancak sitemizin yorum kısmından yorum yapabilirsiniz.

Evde mandal işin nedir?
Mandal bildiğimiz çamaşır mandalı ancak bu mandalı bazı firmalar süslenmesini istemektedir. Evde mandal işini herkes kolaylıkla yapabilir ve ek gelir sağlayabilir. Firmalar sizinle iletişime geçtiğinde eğer anlaşırsanız işin nasıl olacağı hakkında sizlere bilgi verecektir.

Bu yorum kısmından mail adresinizi, isminizi ve bulunduğunuz il, ilçeyi belirtebilirsiniz. Açık adres ve telefon numarası vermenizi önermiyoruz.

NOT: Para isteyen kişilere para falan yollamanızı öneriyoruz.
Devamını Oku..

Google Chrome Yedek Almak - Nasıl Yedek Alınır?

Yazan: Admin 0 yorum
Google Chrome yedek nasıl alınır?
Merhabalar, Bilgisayarınıza format atıcaksınız fakat google chromedaki bilgilerinizin gitmesini istemiyorsunuz. Bunun çözümünü sizlerle paylaşıcaz.

Yedek aldıktan sonra yer imleriniz falan hepsini yedeklemiş olacaksınız. Formattan sonra bu yedekleri yüklediğinizde tüm bilgileriniz geri gelmektedir.
Devamını Oku..

Türkiye’nin Jeopolitik Geçmişi

Yazan: Admin 0 yorum
Türkiyenin Jeopolitik Geçmişi
Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanýn en önemli ülkelerinden biridir. Bu özelliğini tarihin ilk çağlarından beri korumakta ve artırarak devam ettirmektedir.

Türkiye, ilk çağlarda MÖ 2. yy.ın ortalarından MS 395’e kadar Roma, 395-1453 yılları arasında Doðu
Roma (Bizans İmparatorluðu) daha sonra 1453-1922 arasında Osmanlı Devleti’nin ve son olarak da
1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik sahası olmuştur.

Jeopolitik konumda etkili olan faktörleri üç bölüme ayırabiliriz. Bunlar; değişen değişmeyen unsurlar
ve zamandır.
Anadolu’nun Asya ile Avrupa arasındaki köprü durumu, Avrupa’ya çok yaklaþan bir yarýmada oluþu
ve Boðazlarýn bulunması Anadolu’yu Orta Doðu’nun hatta dünyanın ticari ve stratejik bakımdan çok önemli bir coðrafyasý hâline getirmiþtir. Bu nedenle gerek Anadolu’da gerekse çevresinde kurulan devletler, geliþebilmek ve varlýklarýný güvenle sürdürebilmek için bu kilit noktada özellikle de Boðazlar üzerinde egemenlik kurmaya çalışmalardır.
Devamını Oku..

Aslı Tandoğan Kimdir ? Vikipedi Nereli Kaç Yaşında

Yazan: Admin 0 yorum
Aslı Tandoğan Kimdir
Bir çok dizi ve televizyon reklamında oyunculuk yapan Aslı Tandoğan kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır gibi bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Aslı Tandoğan Biyografisi;
Aslı Tandoğan Ankara'da 1979'da dünyaya gelmiştir. Küçüklüğünü bilgi edinerek geçirmiştir. Diğer çocukların aksine :) Küçük yaşlarda tiyatrolarda rol almıştır. Üniversiteyi Hacettepe üniversitesi devlet konservatuarında Arp bölümünden başarıyla mezun olmuştur.

İlk dizisini 2002 yılında 'Gülüm' isimli dizide başrol oyunculuğu ile yapmıştır. Daha sonra Aşka sürgün dizisinde rol almıştır. Aslı Tandoğan bir zamanlar atv ekranlarında yayınlanan Kapalı Çarşı dizisinde'de rol almıştır. Gerçeken başarılı bir oyuncudur.

Aslı Tandoğan Resimleri
Devamını Oku..

Samsung S3 Mini mesaj engelleme, nasıl engellenir?

Yazan: Admin 0 yorum
S3 Mini mesaj engelleme

Samsung S3 mini markalı telefonunuzda istemediğiniz kişilerin mesaj atmasını istemiyorsanız bunu yapmak oldukça basit. Bu özellik telefonun kendi özelliğinde yer almaktadır fakat ben onun nasıl yapıldığını bilmediğim için sizlere kullanımı kolay ve Türkçe bir numara, mesaj engelleme programı ismi vericem.

Bu program tamamen ücretsiz ve tamamen Türkçe olarak hazırlanmıştır. Google Play uygulamasına giriyoruz ve arama kısmına "Arama ve SMS Engelleyici" yazıyoruz karşımıza çıkan programı telefonumuza kuruyoruz. İstemediğiniz kişilerin numarasını kara listeye ekliyorsunuz. Kara listeye eklenen kişiler size ne mesaj atabilir ne de arama yapabilir bunu artık siz belirleyebilirsiniz.

Hatta sonradan bakmak isterseniz aramaları ve mesajları program kayıt etmektedir. Bu kayıt edilen mesaj ve aramaları daha sonradan inceleyebilirsiniz. Engellediğiniz kişinin artık size ulaşmasını istiyorsanız da o kişinin numarasını kara listeden silmeniz yeterli olacaktır.
Devamını Oku..
Arkadaşım Hoşgeldin bilet fiyatları ne kadar? Arkadaşım Hoşgeldin öğrenci bilet fiyatları, Arkadaşım Hoşgeldin tam bilet fiyatları ne kadar, Arkadaşım Hoşgeldin bilet nereden satın alınır?

Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin programına katılmak isteyenler bilet fiyatlarını merak ediyor olmalılar. Arkadaşım Hoşgeldin bilet fiyatlarını sizler için araştırdık ve aşağıda detaylı bir şekilde listeledik inceleyebilirsiniz.

- Arkadaşım Hoşgeldin tam bilet - 98 TL
- Arkadaşım Hoşgeldin öğrenci bileti - 78 TL

Tolga Çevik ve Ezgi Mola'nın bu kaliteli gösterisi oldukça eğlenceli fakat bilet fiyatları da gerçekten pahalı gibi duruyor. Fakat bu gösteri için ve paranız varsa gerçekten değer diye düşünüyorum. Daha öncelerden Komedi Dükkanı ismiyle gösteri yapan Tolga Çevik yılbaşından itibaren yepyeni bir isimle izleyici ile buluştu.

Eğer Arkadaşım Hoşgeldin bilet satın almak istiyorsanız.
http://www.biletix.com/etkinlik-grup/586/TURKIYE/tr

Biletler hızlı bir şekilde tükenmektedir eğer sizde bu gösteriyi yerinde izlemek istiyorsanız biraz çabuk olup bileti kapmanız gerekiyor.
Devamını Oku..

Fırat Doğu Parlak kimdir? Vikipedi

Yazan: Admin 0 yorum
Fırat Doğu Parlak kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arkadaşım Hoş Geldin isimli komedi programının yönetmeni yani seslendiren kişi oluyor kendisi. Fırat Doğu Parlak kimdir, kaç yaşında, nereli gibi bilgileri merak eden kişiler için yazımızın devamında bu bilgilere yer verdik.

Fırat Doğu Parlak kimdir?
Fırat Doğu, 1984 ( 30 yaşında ) senesinde Çorlu/Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğduğu yerde tamamladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini almak için İstanbul'a geldi ve İstanbul'da konservatuvar okudu. Daha sonra yönetmen oldu ve Komedi Dükkanı isimli program ile kariyerine devam etti. Bu program bittikten bir kaç yıl sonra tekrar aynı proje ile Kanal D ekranlarında karşımıza çıktı.

Fırat Doğu Parlak'ın kariyerinin dönüm noktası Komedi Dükkanı programı olmuştur ve bu komedi programından sonra kariyerinde ciddi bir ilerleme yaşamıştır.

Daha öncelerden yine Tolga Çevik ile Komedi Dükkanı isimli programı yapıyorlardı ve bu program bittiğinde uzun süre ara verdiler daha sonra 2014 yılbaşında tekrar başka bir isimle yayın yapmaya başladı. Programda tamamen doğaçlama yapılmaktadır yani yazılı bir metinle kısıtlı değildir. Doğaçlama olunca program daha da zevkli oluyor ve seyirciyi memnun ediyor.

Fırat Doğu Parlak yönetmenlik, senarist ve oyunculuk yapmaktadır. Oyuncuları yönlendirirken yapmış olduğu espriler ile fenomen haline gelmiştir. Bu gizemli yönetmenin internette de pek bir bilgisi bulunmamaktadır.

Fırat Doğu Parlak Resimleri;

Devamını Oku..

2015 Facebook arama geçmişi nasıl temizlenir?

Yazan: Admin 0 yorum
2015 Facebook arama geçmişi temizleme

Facebook hesabınızdan arama yaptığınızda bunlar kayıt altına alınır ve ne aradığınızı inceleyebilirsiniz. Bu kayıt altına alınan arama geçmişi verilerini komple silmeniz mümkündür. Daha öncelerden böyle bir özellik vardı fakat arama geçmişlerini tek tek silmemiz gerekiyordu artık tek tıkla tüm arama geçmişini kolayca temizleyebiliyoruz.

İlk önce kendi profil sayfanıza girin ve oradan "haraketler dökümü" yazan butona tıklayın.

Daha sonra burada çıkan sağ taraftaki menünün en altında "daha fazla" seçeneğine tıklıyoruz.

Daha fazla seçeneğine tıkladıktan sonra karşımıza "ara" seçeneği çıkacaktır buraya tıklıyoruz ve devam ediyoruz.

Ara seçeneğine tıklıyoruz burada tüm arama geçmişlerimiz belirdi en üstte yer alan "arama kayıtlarını sil" seçeneğine tıkladığımızda tüm facebook arama geçmişimiz silinmiş olacaktır.
Devamını Oku..

Arkadaşım Hoşgeldin Allı Turnam Sözleri

Yazan: Admin 0 yorum
Arkadaşım Hoşgeldin Allı Turnam Sözleri
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin isimli komedi programında müzisyen Allı Turnam isimli şarkıyı seslendirmiştir. Arkadaşım Hoşgeldin'de söylenen bu güzel şarkının sözlerini merak edenler ve tekrardan incelemek isteyenler için yayınlıyoruz.

Arkadaşım Hoşgeldin komedi programının bir sahnesinde müzisyenin seslendirmiş olduğu şarkıyı bir çok sanatçı seslendirmiştir. Bu sanatçılardan birisi ise Ruhi Su'dur.
Allı Turnam Sözleri
Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle kaymak söyle bal söyle

Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar ey
Ah gülüm gülüm yar gülüm
Kız gülüm gülüm turnalar ey

Eğer bizi sual eden olursa
Boynu bükük benzi soluk yar söyle

Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar ey
Ah gülüm gülüm yar gülüm
Kız gülüm gülüm turnalar ey

Allı turnam ne gezersin havada
Arabam kırıldı kaldım burada

Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar ey
Ah gülüm gülüm yar gülüm
Kız gülüm gülüm turnalar ey

Ne onmamış kul imişim dünyada
Akşam olsun allı turnam dön geri

Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar ey
Ah gülüm gülüm yar gülüm
Kız gülüm gülüm turnalar ey

Arap atın iyisine binerler
Mor çiçeğin koyusuna konarlar

Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar ey
Ah gülüm gülüm yar gülüm
Kız gülüm gülüm turnalar ey
Devamını Oku..

Twitter Ali Ağaoğlu Geyikleri 2015

Yazan: Admin 0 yorum
Twitter Ali Ağaoğlu Geyikleri 2015
Ali Ağaoğlu geyikleri uzun yıllardır sosyal medyada tartışılıyor. Twitter üyesi olan paraali isimli kullanıcı bu tarz geyikleri paylaşmaktadır. 2015 Ali Ağaoğlu geyiklerini merak edenler ve incelemek isteyenler için aşağıda bazı Ali Ağaoğlu geyiklerini inceleyebilirsiniz.

Ali Ağaoğlu Geyikleri 2015
Paralarımın içinde mont buldum.
Başıma bi kaza geldiğinde ucuz atlatmam, parası neyse verir pahalı atlatırım. Neticede zenginim.
İnsanlık 2’ye ayrılır. P.Ö & P.S
Helikopterle 5 dakikada geldim. Millet birde trafikten şikayet ediyor!(donanımhaber)
iddia ediyorum bugün deprem olsa istanbul yıkılsa yarın daha guzelini yaparım, hem de havuzlu. (ekşisözlük)
tarih hayal edenleri değil, orman bakanlığı’nı yazar. (ekşisözlük)
Meğerse arabaların benzini bitince tekrar doldurulabiliyormuş. Ben de bu insanlar neden aynı arabalara biniyor diyordum. (youtube yorumu)
Tarih parası olup hayallerini gerçekleştirenleri yazar.
İnsanlar mutlu olsun istiyorum, 1+1 evi 500 binden satıyorum. Az değilim ben
Paranin acamayacagi kapi yoktur. Baktim kapi acilmiyor direk kapiyi satin aliyorum.
Allah yürü yakulum dedimi kimse tutamaz şekil a
hep hayal ederdim, 3 kurusa 5 kofte olur mu diye? Sonra bosverdım, banane fakırler dusunsun. (donanımhaber)
Uçurmasını bilirsen olursun pilot,parasını verirsen iner her külot. (donanımhaber)
Allah size ‘yürü ya kulum’, bana ‘euro ya kulum’ dedigi için ben zenginim siz fakirsiniz. Siz Nutella yiyosunuz, ben Bind Chocolate yiyorum. (twitter @Para_Ali)
TWEET AVCİSİ ‏ @TWEETAVCiSi
Ali Ağaoğlu, Türkiye’nin en çekici erkeği seçildi cümlesinde ki ”para”yı bulunuz.
Arda Kofoğlu ‏ @ardakofoglu
Ali Ağaoğlu inşaatçı olduğu icin en cekici 2. Erkek olmustur hani ‘çekiç’ varya ondandır başka açıklaması olamaz yani.
Devamını Oku..

Patron Yarışması Başvuru Formu

Yazan: Admin 17 Ocak 2015 Cumartesi 0 yorum
Patron Yarışması Başvuru Formu

Star TV'nin yeni yarışma programı olan ve stilistlerin yarışacağı programa sizde katılmak istiyorsanız hemen katılım formu ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Patron yarışmasındaki birinci gelen yarışmacıya 10.000 TL para ödülü verilecektir.

'Yarışmak hiç bu kadar şık olmamıştı!'

Star TV ekranlarında bomba gibi bir yarışma başlıyor! Hafta içi her gün, birbirinden iddialı stilistler, gardıropları yeniliyor! Kıyasıya mücadelede, yarışmacılar, jüri karşısında ter döküyor! Kazanan ise değerli ödüllerin, sahibi oluyor...

Kendine güvenen üç stilist, gardırobunun yenilenmesini isteyen üç kadın, işlerinin duayeni üç jüri ve muhteşem ödüller!

Jüride ise birbirinden değerli isimler, yer alıyor... Hakan Akkaya, Işıl Reçber ve Huban Ayşem stilistlerin tasarladıklarını değerlendiriyor...

Stilistler, jürinin kendisi için verdiği görevleri yerine getiriyor, tabiki kendilerine verilen sürede... Ellerindeki kıyafetleri ve aksesuarları kesiyor, biçiyor ve dikiyorlar... Yarışmacılar, her gün, verilen sürenin bitimine kadar en iyi kıyafeti dikmeye çalışıyor ve Hakan Akkaya, Işıl Reçber ve Huban Ayşem'in karşısına çıkıyor...

Hem jüri, hem de gardırobun sahibinin verdiği puanlar, haftanın finalinde etken oluyor... Ve birinci olan stilist 10.000 liralık ödülün sahibi oluyor! Üç kadın ise, birbirinden şık kıyafetlerin...

Eğer siz de eski kıyafetlerden şahaserler yaratırım; hem tasarlar, hem diker, üstelik yakıştırırım diyorsanız bu yarışma tam size göre... O zaman yarışmaya hazırlanın... Çünkü Star TV ekranlarında şıklık yarışı başlıyor...

Patron Başvuru Formu için tıklayınız.
Devamını Oku..

TEB Lise Mezunu Gişe Yetkilisi Alımı 2015

Yazan: Admin 0 yorum
TEB Lise Mezunu Gişe Yetkilisi Alımı 2015
TEB - Türk Ekonomi Bankası 2015 yılında lise mezunu gişe görevlisi alımı yapacaktır. Türkiye'nin öncü bankasında gişe memuru olarak çalışmak isteyen kişiler aşağıda yayınlanan ilan şartlarını ve detaylarını inceledikten sonra başvurularını kariyer.net adresinden yapabilirler.

İlan Bilgileri
İlan ilk yayın tarihi bilgisi: 14.06.2012
İlan Güncelleme Tarihi: 15.01.2015
İlan kapanma tarihi bilgisi: 15.03.2015
Genel nitelikler:
İstanbul Avrupa yakasındaki şubelerimizin gişe kadrolarında görev alacak

En az Ticaret Lisesi mezunuysanız,
Bankacılık sektöründe çalışmak istiyorsanız,
Dinamik bir iş ortamı hayal ediyorsanız,
Köklü ve güvenilir bir kurumda çalışmak istiyorsanız,
Sürekli öğrenmeye ve gelişime açıksanız,
Bay adaylar için; askerlik ilişiğiniz bulunmuyorsa ya da 2 yıl tecilli ise
başvurularınızı bekliyoruz.

Tüm adaylara başvuruları için teşekkür ederiz. Ancak sadece pozisyona uygun olduğu düşünülen adaylarla irtibata geçilecektir.

Pozisyon Hakkındaki Diğer Bilgiler
Şehir/Ülke: İstanbul(Avr.)
Personel sayısı: (Belirtilmemiştir)
Firma Sektörü: Bankacılık
Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlı
İş Alanı: Operasyon
Pozisyon Seviyesi: Uzman
Aday Bilgileri
Tecrübe: Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
Eğitim Seviyesi: Lise (Mezun), Meslek yüksekokulu (Mezun), Üniversite (Mezun)
Askerlik Durumu: Yapıldı,Yapılmadı,Tecilli
http://www.kariyer.net/teb-turk-ekonomi-bankasi/gise-yetkilisi-is-ilani-i846393/?&tmpsno=1
Devamını Oku..
Hometech Ultra TAB Tablet PC Özellikleri

A101 Marketlerine 22 Ocak 2015 Perşembe günü gelecek olan aktüel ürünlerin en öne çıkanı ve dikkat çekeni Hometech markalı Ultra TAB Tablet Bilgisayardır. Sizinde böyle bir tablete ihtiyacı varsa 22 Ocak 2015 Perşembe günü A101 marketlerine uğrayıp tablet'i tedarik edebilirsiniz. Tablet'i aldıktan sonra fişini atmayınız geri iade edebilmeniz için sizlerden fiş istenmektedir.

Hometech Ultra Tablet PC'yi alacak kişiler için konumuzda özelliklerine ve fiyatına yer veriyoruz. Hometech Ultra Tablet PC Özellikleri;
- Türkçe klavye
- OTG ara kablo bağlantısı ile micro USB port desteği
- Koruyucu deri yüzey
- Stand kullanımı
- Fonksiyonel kısayol tuşları
- Ergonomik tasarım
- Ultra slim dizayn
- 7" android tabletler ile uyumlu
- Desteklenen işletim sistemi: Android, Vista, Xp, Win 7 ve Win 8
- 0.3 MP Ön kamera
- 2.0 MP arka çift kamera
- Android 4.4.2 Kitkat OS
- Bluetooth Bağlantısı
- 4 Çekirdekli işlemci
Fiyat: 149,00 TL
Ürün hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.
Devamını Oku..

Sarp Bozkurt Kimdir?

Yazan: Admin 15 Ocak 2015 Perşembe 0 yorum
Sarp Bozkurt Kimdir?

Sarp Bozkurt son zamanlarda en çok merak edilen isimlerden birisi oldu. Bunun sebebi ise Kanal D ekranlarında seyredilen Arkadaşım Hoşgeldin isimli komedi programında Tolga Çevik ile birlikte rol almasıdır. Sarp Bozkurt biyografisini merak eden kişiler için yazımızda bulabildiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Sarp Bozkurt kimdir?
Sarp Bozkurt, 4 Ekim 1989 doğumludur. Üniversite eğitimini Sabancı Üniversitesinde almaktadır. Sarp Bozkurt oyunculuğunun yanı sıra film ve animasyon filmlerinde seslendirmeler gerçekleştirmiştir. Bu seslendirdiği yapımlar arasında Harry Potter filminde Lee Jordan karakterini seslendirmiş, Kediler ve Köpekler Scott isimli karakteri ve Dinosaur animasyon filminde ise Genç Zini isimli karakteri seslendirmiştir.

Bunların yanı sıra Komedi Dükkanı isimli programda yer almıştır. Tolga Çevik'in kuzeni olmaktadır ve yeni ismi ile karşımıza çıkan Arkadaşım Hoşgeldin isimli programda da son bir kaç haftadır oyunculuk etmektedir.

Twitter: https://twitter.com/bozkurtsarp
Devamını Oku..

İlay Erkök Kimdir ?

Yazan: Admin 0 yorum
İlay Erkök Kimdir? 
Son zamanlarda en çok merak edilen isimlerden birisi olan İlay Erkök hakkında sizlere bilgi veriyoruz. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin isimli komedi programının son bir kaç bölümünde rol alan sarışın hanım İlay Erkök hakkında internette pek bir bilgi bulunmadığı için bulabildiğimiz kadar bilgiyi sizlere aktarıyoruz.

İlay Erkök, son zamanlarda Arkadaşım Hoşgeldin isimli programda Tolga Çevik ile birlikte rol almaktadır. Bu sarışın hanımın doğum tarihi bilgisine ve nereli olduğuna dair bilgilere ulaşamadık ancak İlay Erkök'ün Twitter ve İnstagram hesabını bulabildik. Aşağıdaki bağlantılardan oyuncunun sosyal medya profillerini takip edebilirsiniz.

İnstagram: http://instagram.com/ilayerkok

Twitter: https://twitter.com/ilayerkok

Sözlük sitelerindeki yorumları da inceledik ve İlay Erkök'ün sahneye çok yakıştığını belirtmişlerdir. Eğer gerçekten başarıyı sağlar ve kendisini sevdirmeyi sağlarsa Arkadaşım Hoşgeldin komedi programında kalıcı olabilir. İlay Erkök hakkında sizlerin düşünceleri nelerdir yorum olarak bizlere yazabilirsiniz.

İlay Erkök Resimleri;


Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Sayfa 82 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 82 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 82 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 82 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..

BİM Bluelight 5+1 Ses Sistemi Özellikleri - 16 Ocak 2015 Cuma

Yazan: Admin 14 Ocak 2015 Çarşamba 0 yorum
BİM Bluelight 5+1 Ses Sistemi Özellikleri
BİM mağazalarına 16 Ocak 2015 Cuma günü gelecek olan aktüel ürünlerden biriside Bluelight markalı 5 artı 1 ses sistemidir. Eğer sizlerde evinize ve iş yerinize Bluelight markalı bu 5 artı 1 ses sistemini almak istiyorsanız konumuzdan BİM Bluelight 5+1 Ses Sistemi Özelliklerini inceleyebilirsiniz.

BİM Bluelight 5+1 Ses Sistemi Özellikleri;
- 30 w  rms subwoofer
- 10 w rms x5 adet uydu hoparlör
- Çok fonksiyonlu uzaktan kumanda
- Hafızalı fm radyo
- Sd/mmc kart ve usb bellek yuvaları
- Tv/dvd/pc ve uydu alıcılar için kolay bağlantı ve kurulum

Fiyatı: 135,00 TL

Eğer bu ürünü almak istiyorsanız 16 Ocak 2015 Cuma günü erkenden BİM mağazalarına gidebilirsiniz. Bu tarz ürünler erken bittiği için yetişmek için erkenden BİM mağazalarını ziyaret ederek ürünü tedarik edebilirsiniz. Eğer ürünü alırsanız fişinizi atmayınız geri iade edebilmeniz için fişinizin olması gerekmektedir.
Devamını Oku..

Beni Affet 686.Bölüm Özeti / 14 Ocak 2015 Çarşamba

Yazan: Admin 0 yorum
Beni Affet 686.Bölüm Özeti / 14 Ocak 2015 Çarşamba
Star TV'nin en çok sevilen ve en çok beğenilen dizisi Beni Affet kaldığı yerden 14 Ocak Çarlanba günü devam edecek. Beni Affet'in yeni bölümü olan 686. bölümünde 14.01.2015 Çarşamba günü neler olacak, neler yaşanacak diye merak içerisinde olan kişiler için sayfamızda Beni Affet 686. Bölüm özetini paylaşıyoruz. Beni Affet dizisinin hayranları günden güne artmaya devam ediyor bu nedenle dizinin yeni bölüm özetleri de bir hayli merak ediliyor. Uykusuzadam.net blog sitesi olarak siz değerli Beni Affet izleyicileri için sitemizde dizinin özetlerini paylaşmaya devam ediyoruz. İşte Beni Affet 686. Bölüm Özeti bakalım neler olacak?

Beni Affet 686. Bölüm Özeti;
Kozan Ailesi Feride’yi tebrik etmeye geliyor.

Feride’nin hamilelik haberi herkes tarafından coşkuyla karşılanır. Feride, ailesi ve kocası Cüneyt’le birlikte kutlama yapmaya hazırlanırken, içi rahat etmeyen Osman, gelini Feride’yi tebrik etmek ister. Ancak Feride’yi görmeye gelen Kozan Ailesi çok da hoş karşılanmaz. Osman duygusal bir açıklama yaparken, Feride ona nasıl bir tepki gösterir?

Kavga eden Bahar ve İnci gözaltındadır. İnci, Kemal konusunda Bahar’ın sinirlerini bozmaya devam ederken, Bahar ise çileden çıkar. Sevgi’den haberi alarak karakola gelen Kemal karısını oradan çıkartırken, Umut’un Sait’e zarar vereceğinden korkan Kader ise abisini ondan uzaklaştırmaya çalışır.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Sayfa 74 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 74 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 74 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 74 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Sayfa 73 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 73 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 73 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 73 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Sayfa 72 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 72 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 72 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 72 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Sayfa 71 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 71 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 71 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 71 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 70 Cevabı

Sayfa 70 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 70 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 70 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 70 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Sayfa 79 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 79 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 79 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 79 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Sayfa 78 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 78 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 78 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Sayfa 77 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 77 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 77 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Sayfa 76 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 76 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 76 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Sayfa 75 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 75 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 75 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 75 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Sayfa 83 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 83 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 83 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 83 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 80 Cevabı – Evren Yayınları 2015

Yazan: Admin 13 Ocak 2015 Salı 0 yorum
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Sayfa 80 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 80 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 80 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 80 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Sayfa 86 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 86 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 86 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 86 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Sayfa 85 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 85 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 85 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 85 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
6. Sınıf Evren Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Sayfa 84 Cevabı Evren Yayınları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler… 6. Sınıf’ta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza Sosyal Bilgiler dersinde yardım etme amacı ile sayfamızda Evren Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının Sayfa 84 cevabına yer verdik.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 84 Cevabını sadece yaptığınız dersi kontrol etme amacı ile kullanınız. Eğer direk buradan yararlanırsanız Sosyal Bilgiler dersinden geri kalır ve sınavlarda başarı sağlayamazsınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 84 cevaplarının doğruluğu kesin değildir bu nedenle dikkatli bir şekilde kontrol ediniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabının diğer sayfaları için “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Evren Yayınları” kategorisine gidebilir ve diğer sayfaları inceleyebilirsiniz.
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 57 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 57 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 57 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 57 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 58 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 58 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 58 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 58 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 59 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 59 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 59 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 59 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 63 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 63 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 63 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 63 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 64 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 64 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 64 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 64 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 65 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 65 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 65 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 65 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 66 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 66 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 66 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 66 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 67 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 67 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 67 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 67 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı;
Devamını Oku..
4. Sınıf Sayfa 68 Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Sayfa 68 Açılım Yayınları 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı. 4. Sınıfta okuyan öğrenci arkadaşlarımıza İngilizce derslerinde yardım etme amacı ile sayfamızda Açılım Yayınlarına ait olan 4. Sınıf İngilizce ders kitabının sayfa 68 cevaplarına yer veriyoruz. Sayfa 68 cevaplarını kontrol etmeden önce aşağıdaki uyarıları okumanızı öneriyoruz.

Not: 4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabının doğruluğu kesin değildir bu nedenle ödevlerinizi dikkatli bir şekilde kontrol ederek yapınız. Eğer 1.sayfada bir hata bulursanız yorum kısmından bizlere bildirebilirsiniz.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 sadece yaptığınız ödevi kontrol etme amacı ile inceleyiniz aksi halde 4. Sınıf İngilizce dersinizden geri kalabilirsiniz. Sınavlarınızda başarı sağlayamazsınız.

4. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı;
Devamını Oku..