10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 128 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini aşağıya yazınız.
Asonans : ...........................................................................................................................
Aliterasyon : ...........................................................................................................................
Uyak : ...........................................................................................................................
Ölçü : ...........................................................................................................................
b) Ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle
ilişkisini açıklayınız.
2. a) Şiirin birimini söyleyiniz. Özelliklerini sıralayınız.
b) Birimin her bir dizesinde dile getirilenlerin bütünlük sağlayıp sağlamadığını açıklayınız.
c) Yenişehirli Avnî ve yaşadığı yüzyılın (XIX. yüzyıl) siyasi, sosyal ve kültürel özelliklerini araştırmalarınızdan
da yararlanarak grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız.
ç) Yenişehirli Avnî’nin şiirindeki ses akışı ve söyleyişin, Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki durumuyla
ilişkisini açıklayınız.
3. a) Okuduğunuz şiirin yapı yönünden özelliklerini sıralayınız. Bu nazım şeklinin adını belirtiniz.
b) Şiirin ait olduğu geleneği söyleyiniz.
4. Şiirin temasını belirtiniz. Dizelerde dile getirilen duyguların aynı tema etrafında bütünlük oluşturup
oluşturmadığını söyleyiniz.
5. a) Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Sitem şiiriyle Yenişehirli Avnî’nin rubaisini düşünce ve duyguların
anlatım şekline göre karşılaştırınız. Sonuçtan yararlanarak rubaideki duygu ve düşüncenin (temanın)
günümüz şiirlerinde nasıl işlendiğini açıklayınız.
6. a) Yenişehirli Avnî’nin şiirinde kendi anlamı dışında kullanılan kelimelere örnekler veriniz. Şiirin
yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.
b) Şairin “Mecnûn” adını şiirde kullanma amacını söyleyiniz. Buna göre efsanelerin, kişi adlarının
şiirdeki işlevini belirtiniz.
c) Şiirdeki söz sanatlarını bulunuz.
ç) Şiirdeki imgeleri gösteriniz.
d) Şiirdeki imge ve söz sanatlarının metne katkısını belirtiniz.
7. Şiirin temasının evrensel ve insana ait gerçekliği dile getirme şeklini açıklayınız.
8. Şairin kendi duygularını dile getirirken izlenim, gözlem, sezgi ve kişisel duyarlılığını neden
“Leylâ ile Mecnûn” aşkıyla ifade ettiğini açıklayınız.
9. Metinden Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bunların kullanılma nedenlerini belirtiniz.
10. a) Şiiri okurken neler hissettiğinizi açıklayınız.
b) Şiirde iletilen duyguyu siz nasıl dile getirirdiniz? Sözlü olarak ifade ediniz.
11. Yaptığınız araştırmadan ve okuduğunuz rubaiden yararlanarak Yenişehirli Avnî’nin edebî ve fikrî özellikleri hakkında bilgi veriniz. Bu özelliklerin okuduğunuz şiirle ilişkisini açıklayınız.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.