10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 129 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 129 - Nova Yayınları
5. metin
TUYUĞ Günümüz Türkçesiyle
Dil-berin haddi gül-i handân durur Dilberin yanağı gülen (açılmış) güldür,
Şol mutarra’ sünbüli reyhân durur Reyhan ise, o güzel kokulu (saçı) sünbülüdür.
Cân eger tenden revân olsa ne gam Can bedenden çıkıp giderse gam çekmeye değmez,
Ehl-i aşkın cânı çün cânân durur Çünkü âşığın canı sevgilidir.
İvaz Paşazâde Atâî
Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri)
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize not ediniz.
b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla, şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle
ilişkisini belirtiniz.
2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimini ve özelliklerini sıralayınız.
b) Şiirdeki dizelerin her birinin anlam yönünden bütünlük sağlayıp sağlamadığını belirtiniz.
c) İvaz Paşa-zâde Atâî ve yaşadığı yüzyılın siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri hakkındaki bilgilerinizi,
grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız. Şairin söyleyişinin, yaşadığı yüzyılın bu
özellikleriyle ilişkisini açıklayınız.
3. a) Kitabınızdaki şiirin, yapı yönünden özelliklerini (nazım birimi, birim sayısı, konu, ölçü) belirleyiniz.
Tespitlerinizden hareketle bu nazım şeklinin adını söyleyiniz.
b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.
4. Şiirin temasını söyleyiniz.
5. “NE BÖYLE SEVDALAR GÖRDÜM
NE BÖYLE AYRILIKLAR”
Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni.
Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elinin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları.
İlhan Berk
Günümüz şairlerinden İlhan Berk’in şiirini, İvaz Paşa-zâde Atâî’nin şiiriyle duygu ve düşüncelerin
dile getirilişi yönünden karşılaştırınız. Farklılıkları sıralayınız. Şiirin temasının günümüzde nasıl işlendiğini
açıklayınız.
İlhan

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.