10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 130 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 130 - Nova Yayınları
6. a) İvaz Paşa-zâde Atâî, dilberin (güzelin, sevgilinin) yüzünü gülen bir güle benzetmiştir. Yani
teşbih (benzetme) sanatı yapmıştır. Şiirdeki diğer söz sanatlarını da bulup bunların nasıl yapıldıklarını
açıklayınız.
b) Araştırmalarınızdan da yararlanarak divan edebiyatındaki gül imgesini açıklayınız. Tuyuğdaki
diğer imgeleri de bulunuz.
c) Tuyuğda bulunan imge ve söz sanatlarının, duyguların dile getirilişindeki rolünü açıklayınız.
7. Tuyuğda şiirin temasının, yerli ve yabancı şarkılarda da işlenip işlenmediğini bildiğiniz örneklerden
yararlanarak açıklayınız.
8. İvaz Paşa-zâde Atâî’nin, sevgilinin yanağını güle, saçını sümbüle benzetmesinin; onun izlenim,
gözlem, sezgi ve kişisel duyarlılığıyla ilişkisini açıklayınız.
9. Tuyuğun yan anlam bakımından zengin olup olmadığını belirtiniz.
10. Tuyuğdaki Arapça ve Farsça kelimelere örnekler veriniz. Bunların kullanılma nedenini söyleyiniz.
11. İvaz Paşa-zâde Atâî’nin, şiirde aktardığı duyguları dile getirme yöntemini nasıl değerlendirdiğinizi
açıklayınız.
12. Tuyuğu okurken neler hissettiğinizi belirtiniz.
13. İvaz Paşa-zâde Atâî hakkındaki araştırmalarınız ve okuduğunuz eserinden yararlanarak onun
edebî ve fikrî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı belirtiniz. Onun bu özelliklerinin okuduğunuz şiirle ilişkisini
açıklayınız.
6. metin
ŞARKI
1. Sevdiğim cânım yolunda hâke yek-sân olduğum
Iyddır çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
Iyddır çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
2. Cümle yârân sana uşşâk olduğun bilmez misin
Cümlenin tâkatları tâk olduğun bilmez misin
Şimdi âlem sana müştâk olduğun bilmez misin
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
3. Gâhi Feyz-âbâd’a doğru azm edib eyle safâ
Âsaf-âbâd’a gelüb gâhi salın ey meh-likâ
Gel hele gör sahn-ı Sa’d-âbâd’a hiç olmaz bahâ
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
4. Kapladub gül-penbe şâli ferve-i semmûruna
Ol siyeh zülfü döküp ol sîne-i billûruna
Itr-ı şâhîler sürüp ol gerden-i kâfûruna
Iyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum Minyatür (Levnî)

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.