10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 131 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 131
5. Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedîm
Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedîm
Sen salın cânâ yolunda hâksâr olsun Nedîm
lyddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Nedîm
Nedîm Divânı
hzl.: Muhsin Macit
Günümüz Türkçesiyle
1. Sevdiğim, canım, yolunda toprakla bir olduğum (canımı verip toprak olmaktan kaçınmadığım)
Bayramdır, naz ile (nazlı nazlı salınarak) gezmeye çık, kurban olduğum.
Ey aşkı yüzünden bülbül gibi feryat edip inlediğim
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.
2. (Sanki) dostların tümünün sana âşık olduğunu bilmez misin?
Tümünün (de) dermanının kalmadığını bilmez misin?
Şimdi âlemin (herkesin) senin özlemini çektiğini bilmez misin?
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.
3. Bazan Feyz-âbâd köşküne doğru gidip safa eyle (eğlen)
Ey ay yüzlü, bazan da Asaf-âbâd köşküne gelip salına salına dolaş,
Hele gel, bir de paha biçilmez güzellikteki Sa’d-âbâd alanını gör,
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.
4. Gül pembesi şalı samur kürküne kaplatıp
O billur sineye, o siyah zülfü (saçı) döküp
O kâfur (beyaz) gerdanına, güzel kokular sürüp
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.
5. Sen gül gibi açıl, Nedîm de inleyip feryad edecek bülbül olsun.
Zülfünün büklümleri bend bend olsun, Nedîm de o bendlere (bağlara yakalanan) av olsun.
Ey sevgili, sen salın (varsın); Nedîm senin yolunda toprakla bir (zelil, perişan) olsun (Uğrunda
canını versin.).
Bayramdır, naz ile gezmeye çık, kurban olduğum.
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya yazınız.
Asonans : ..........................................................................................................................
Aliterasyon : ..........................................................................................................................
Kelime tekrarı : ..........................................................................................................................
Uyak : ..........................................................................................................................
Ölçü : ..........................................................................................................................
b) Ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla, şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle
ilişkisini açıklayınız.
2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerini ve özelliklerini söyleyiniz. Şiirdeki
her bir birimin anlam yönünden kendi içinde bir bütünlüğü olup olmadığını belirtiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.