10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 135 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
Sayfa 135 Türk Edebiyatı 10. Sınıf
1. a) Okuduğunuz şiirin ahenk ögelerini belirleyiniz. Tespitlerinizi defterinize yazınız.
b) Bu ahenk ögelerinin, konuşma dilindeki vurgu ve tonlamayla şiirin ses ve söyleyiş özelliğiyle
ilişkisini açıklayınız.
2. a) Şiirin ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerini ve özelliklerini aşağıya yazınız.
b) Birimlerde anlatılanları söyleyiniz.
c) Şiirin birimlerinin kendi içinde anlam bütünlüğü sağlayıp sağlamadığını açıklayınız.
ç) Ses ve anlam yönünden birimler arasındaki bağlantıyı belirtiniz.
d) Araştırmalarınızdan hareketle XVI. yüzyıl şairi Bağdatlı Rûhî ve yaşadığı dönemin siyasi,
sosyal ve kültürel özelliklerini grup sözcünüz aracılığıyla arkadaşlarınıza aktarınız. Bağdatlı Rûhî’nin
söyleyiş özelliği ve okuduğunuz şiirindeki sosyal eleştirilerin yaşadığı dönemle ilişkisini açıklayınız.
3. a) Kitabınızdaki şiirin yapı yönünden özelliklerini belirtiniz. Tespitleriniz ve bilgi birikiminizden
yararlanarak bu nazım şeklinin adını söyleyiniz.
b) Şiirin ait olduğu geleneği belirtiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.