10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 136 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 136
4. a) Okuduğunuz şiirin ve birimlerinin temasını aşağıya yazınız.
b) Tespitlerinizden yararlanarak bentlerin aynı tema etrafında oluşturdukları bütünlüğü açıklayınız.
5. a) Günümüz şairlerinden birine ait, teması sosyal eleştiri olan şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.
Bu şiiri, kitabınızdaki terkibibent ile anlatım şekillerine göre karşılaştırınız. Farklılıkları sıralayınız.
b) Terkibibentin temasının, günümüz şiiirinde nasıl ele alındığını açıklayınız.
6. a) Şairin, birinci bendin üçüncü beytinde “sadr ile pây” kelimeleri arasında kurduğu anlam ilişkisini
açıklayınız. Bu söz sanatının adını söyleyiniz.
b) Aşağıdaki tabloya şiirde başvurulan diğer söz sanatlarının özelliklerini yazınız.
c) Araştırmalarınızdan yararlanarak “geda” imgesinin şiirdeki kullanımını açıklayınız. Diğer
imgeleri de bulunuz.
ç) İmge ve söz sanatlarının şiire katkısını açıklayınız.
d) Şiirin IV. bendinin sekizinci beytinde geçen “Bağdat ve Necef” kelimelerinin kullanılma
amacını belirtiniz.
7. Terkibibendin temasının evrensel olup olmadığını belirtiniz. Şiirin insana ait gerçekliği nasıl dile
getirdiğini açıklayınız.
8. Bağdatlı Rûhî’nin şiirinde yaptığı sosyal eleştiride onun gözlem, izlenim, sezgi ve kişisel duyarlılığının
rolünü belirtiniz.
9. a) Terkibibendi okurken neler hissettiğinizi söyleyiniz.
b) Şiirde aktarılan düşüncelere katılıp katılmadığınızı nedenleriyle açıklayınız.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.