10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 137 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 137
10. a) Araştırmalarınızdan ve okuduğunuz şiirden yararlanarak Bağdatlı Rûhî’nin edebî ve fikrî
yönü hakkındaki çıkarımlarınızı şemaya yazınız.
b) Bağdatlı Rûhî ile okuduğunuz şiir arasında bağlantılar kurulabilir mi? Tartışınız. Ulaştığınız
sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
1. Okuduğunuz şiir örneklerinden hareketle divan şiirini mısra örgüsü, kafiye düzeni ve temasına
göre gruplandırınız.
2. Okuduğunuz şiir örneklerinden yararlanarak divan şiirini besleyen kültür kaynaklarını ve bu
şiirin toplumla ilişkisini açıklayınız.
3.
KOŞUK Günümüz Türkçesi
Tümen çeçek tizildi Binlerce çiçek dizildi
Bükünden ol yazıldı O tomurcuklardan yayıldı
Öküş yatıp üzüldi Çok yatmaktan üzüldü
Yirde kopa adrışur Yerden biter bitmez ayrışır.
GAZEL Günümüz Türkçesi
Âdeti hûbların cevr ü cefâdur ammâ Güzellerin âdeti zulüm ve cefa etmektir
Bana itdüklerini kimselere itmediler ama bana ettiklerini kimselere etmediler.
Necâtî
Mısra örgüsüne göre Kafiye düzenine göre Temasına göre
Divan Şiiri
Bağdatlı Rûhî’nin Edebî
ve Fikrî Yönü
ANLAMA-YORUMLAMA

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.