10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 144 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 144 - Nova Yayınları 2015
1. Türkünün nakaratını gösteriniz. Nakaratın türküye hangi açıdan katkı sağladığını söyleyiniz.
2. Türkünün ölçüsünü duraklarıyla birlikte gösteriniz.
3. Murat Reis Türküsü’ne hâkim ruh hâlini söyleyiniz.
4. a) Türküde ahenk hangi ögelerle sağlanmıştır? Kitabınızdaki şiiri bestelenmiş hâliyle CD’den
dinleyiniz. Ahenk özelliklerini inceleyiniz.
b) Türkünün musiki ile ilgisine dair neler söyleyebilirsiniz?
5. Türkünün kafiye düzenini tahtada gösteriniz. Türkünün ses ve anlam kaynaşmasından oluşan
birimlerini belirleyiniz. Bunlara ne ad verildiğini söyleyiniz.
6. Türkünün teması nedir? Her bendin konusunu bularak temayı oluşturan yardımcı ögeleri gösteriniz.
7. Metne göre türküyü yakan kimse ne kadar zamandır karadan ayrı yaşamaktadır?
8. Okuduğunuz metni sınıfa getirdiğiniz ve daha önce incelediğiniz divan şiiri örnekleri ile şekil,
dil ve konu bakımından karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçları panoya asınız.
9. Halk edebiyatı ve divan edebiyatında aynı konuyu işleyen şiir örneklerini türkü metni ile sosyal
gerçeklik ve ifade biçimleri açısından karşılaştırınız. Sonuçları arkadaşlarınızla değerlendiriniz.
10. Türkünün dil ve anlatım özelliklerini açıklayınız.
1. Kitabınızdaki mâni ve türkü örneklerinden hareketle anonim halk şiirinin oluşmasını sağlayan
zihniyetle ilgili çıkarımlarınızı belirtiniz.
2. a) Sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Farklı konularda yazılmış türkü örneklerini kendi içinde
gruplandırarak türkü konularının tasnifini maddeler hâlinde yazınız.
b) Mısra örgüsü, kafiye düzeni ve konusuna göre bu türkülere hangi adların verildiğini söyleyiniz.
c) Aşağıdaki türkülerin çeşitlerini altlarına yazınız.
Silifke’nin yoğurdu Havada bulut yok bu ne dumandır
Seni kimler doğurdu Mahlede ölen yok bu ne figandır
Seni doğuran ana Adı Yemen’dir gülü çemendir
Balınan mı yoğurdu Giden gelmiyor acep nedendir
...................................... Burası Huş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
..................................................
3. Okuduğunuz örnek şiirlerden yararlanarak anonim şiirleri çeşitlerine göre gruplandırınız.
Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.
Anonim Şiirler
........................................... ...........................................

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.