10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 138 - Nova Yayınları 2015

Yazan: Admin 4 Ocak 2015 Pazar 0 yorum
Sponsorlu Bağlantılar
10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 138
Destan Dönemi şiiri ile divan şiirini “ahenk ögeleri, yapı, tema, gelenek, dil ve anlatım” yönüyle karşılaştırınız.
Benzerlik ve farklılıkları defterinize yazınız.
4. Halk ve divan şiirinin ortak yönleri üzerine yaptığınız çalışmaları da dikkate alarak Nedîm’in
kitabınızdaki şarkısında, halk şiirine ait hangi özellikler olduğunu tespit ediniz. Tespitlerinizi sözlü olarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.
5. Nedîm’in şarkısında Farsça-Arapça kelimelerin az olduğu görülmektedir. Bunun sebeplerini;
Nedîm’in şiir anlayışı ve şarkının özelliklerini de dikkate alarak açıklayınız.
6. Hayalinizdeki sevgili ve âşık tipini yazarak veya resmederek arkadaşlarınızla paylaşınız.
7. Divan şiirinin hangi özelliklerini beğendiğinizi nedenleriyle açıklayınız.
8. Oluşturduğunuz şiir antolojisinden beğendiğiniz bir divan şiiri örneğini seçerek arkadaşlarınıza
okuyunuz.
1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına ise “Y” yazınız.
• Divan şairleri ağırlıklı olarak bireysel konularda şiirler yazmışlardır. ( )
• Tevhit, münacaat, naat gibi türler çoğunlukla gazel nazım şekliyle yazılmıştır. ( )
• Fuzûlî divan şiirinin en usta gazel şairlerinden biridir. ( )
• Nedîm, Lale Devrinin güzelliklerini şiirlerinde yansıtmıştır. ( )
• Divan şiirinin kurgusu nesnel gerçeklikten uzaktır. ( )
• Âşık için sevgilinin kapısında bulunmak bile onun için bir makamdır. ( )
• Âşığın gam ortağı sevgilidir. ( )
• Mahallîleşme akımının en önemli temsilcisi olan Nedîm, gazel ve şarkılarıyla
ün kazanmıştır. ( )
• Nedîm, klasik şiirimize yerli bir hava getirmiştir. ( )
• Şarkı, şekil bakımından murabbaya benzer. ( )
• Şarkıların tekrarlanan son dizelerine mısrayımütekerrir (tekrar mısrası) denilir. ( )
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
• Divan şiirinde ünlü kimseleri öven şiirlere .......................... denir.
• Fuzûlî edebiyatımızda ........................ ve ....................... şairi olarak bilinir.
• Fuzûlî ..................... coğrafyasında yaşamış, ......................... Türkçesiyle eserler vermiştir.
• Okuduğunuz aa xa xa xa ... şeklinde kafiyelenen şiirin nazım şekli ................................ .
• Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelimelerin kullanılmasının nedeni ................................
3. Divan şiirinde evrensel ve insana özgü temalar nasıl ifade edilmiştir? Açıklayınız.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimi: Adı/URL ya da Anonim seçerek yorum yapabilirsiniz.
Yorumlarınız denetlendikten sonra yayınlanacaktır.